Op dit dashboard staan alle opties uit het linker menu met een korte uitleg van de functie. In de vervolgontwikkeling van de back office zal het mogelijk zijn om zelf te bepalen welke items hier worden getoond (niet gebruikte functionaliteiten kunnen dan worden verborgen) en kan door middel van slepen een item op een gewenste plek op het dashbord worden geplaatst.
Het klikken op een blokje zult u naar die functionaliteit brengen.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
Stel een vraag aan support

Post Comment