Er zijn ook extra functionaliteiten in de shop beschikbaar. U kunt gebruik maken van:

  • Productvarianten Selectie
  • Bijbehorende producten
  • Zoom en lightbox, EnlargeImage
  • Extra afbeeldingen
  • Veldeninfoscherm.
  • Payment providers toevoegen of andere koppelingen. Deze kunt u toevoegen in de myShop Appstore.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
Stel een vraag aan support

Post Comment