Vanaf het adres scherm worden er persoonsgegevens uitgewisseld tussen de browser en het systeem, daarom moeten die gegevens altijd versleuteld zijn.
Deze optie zorgt voor de versleuteling op basis van een SSL certificaat van het platform.
Indien u wilt dat het gehele bestelproces beveiligd is met een SSL certificaat op uw eigen domein dan kan dat via myShop geregeld worden.
Voor verdere informatie hier over verwijs ik u naar deze link

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
Stel een vraag aan support

Post Comment