Bij deze instelling kunt u een cookiewaarschuwing tonen aan bezoekers van de webshop.

Nieuwe regels

Met ingang van 11 maart 2015 is de cookiewetgeving veranderd. Vanaf die datum mogen cookies geplaatst worden zonder toestemming van de bezoeker, mits deze cookies de privacy van de bezoeker niet, of nauwelijks schenden én de retailer de cookie plaatst met het doel om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst.

Maar wanneer is hiervan sprake?

Net zoals onder de oude cookiewetgeving blijven de functionele cookies ook onder de nieuwe wetgeving uitgezonderd van het toestemmingsvereiste. Voor cookies die alleen dienen om het gebruik van de website mogelijk te maken hoeft dus nooit toestemming te worden gevraagd. Goed nieuws voor de etailer is dat met ingang van de nieuwe wetgeving ook analytische cookies onder bepaalde omstandigheden van het toestemmingsvereiste uitgezonderd zijn.

Voor analytische cookies hoeft niet langer toestemming te worden gevraagd, indien deze alleen worden gebruikt voor het meten van de kwaliteit of de effectiviteit van de website. Dit betekent dat ook het gebruik van een dienst als Google Analytics van het vereiste van voorafgaande toestemming is uitgesloten, zolang deze dienst uitsluitend wordt gebruikt voor het meten van de kwaliteit of effectiviteit van de website. Op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens is een handleiding geplaatst om de Google Analytics instellingen zo aan te passen, dat aan de nieuwe wetgeving wordt voldaan.

Pop-up vensters
Dit betekent overigens niet dat de etailer de websitegebruiker over het gebruik van cookies niet langer hoeft te informeren. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens dient de etailer nog steeds een privacy- of cookiereglement te hanteren waarin de bezoeker precies kan lezen welke cookies door de etailer worden verzameld, en voor welke doeleinden dit gebeurd. Dit hoeft alleen niet in een pop-up of banner, maar kan bijvoorbeeld door een link naar het privacy- of cookiereglement op te nemen in de footer van de pagina.

Op het moment dat een cookie door de retailer gebruikt wordt voor trackingdoeleinden, bijvoorbeeld om een profiel van het online klantgedrag op te stellen, of om de klant te kunnen volgen in zijn internetgebruik, dan blijft het verplicht om de bezoeker hiervoor vooraf om toestemming te vragen. Dit cookiegebruik valt namelijk buiten het doel van het verzamelen van ‘informatie over kwaliteit of effectiviteit’ en deze cookies maken bovendien een meer dan geringe inbreuk op de privacy. Omdat met name deze vorm van cookiegebruik voor de etailer interessant is, betekent dit dat veel etailers nog niet van pop-up vensters en banners zijn verlost.

De retailer is zelf verantwoordelijk om na te gaan of de wijze waarop hij cookies gebruikt van toestemming is uitgezonderd. Ga dus goed na welke cookies worden verzameld, en voor welke doeleinden, voordat u de cookie pop-up of banner van uw website verwijdert.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
Stel een vraag aan support

Post Comment