Op de verschillende pagina’s binnen de webshop wordt de tekst ‘Powered by myShop.com’ getoond, met een verwijzing naar de website van myShop.com. Het is mogelijk om deze melding te verbergen, daar zijn kosten aan verborgen.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
Stel een vraag aan support

Post Comment