Het redirecten van urls kan nodig zijn op het moment dat (product) urls van naam veranderen. Bijvoorbeeld omdat ze een andere categorie krijgen.
Om te zorgen dat die oude urls bereikbaar blijven kunnen ze naar de nieuwe urls worden geredirect.
Redirects kunnen stuk voor stuk, of via een importbestand worden ingevoerd.
Er kan met deze functie alleen binnen hetzelfde domein worden geredirect, niet van het ene naar het andere domein.

De volgende instellingen zijn mogelijk:

  • Overzicht
    Bij deze instelling kunt u de redirect regels toevoegen
  • Importeer
    Bij deze instelling kunt het bestand uploaden met de redirect regels. Het upload bestand kan maximaal drie kolommen bevatten:
  1. ‘van’ urls. Hierin mag geen domeinnaam worden opgenomen, dus alleen /folder/productnummer.html
  2. ‘naar’ urls. Hierin moet de gehele doel url worden opgenomen, inclusief domein.
  3. ‘querystring voor het van adres’. De query moet worden opgenomen zonder vraagteken, dus zo: _globalsearch=Boston in plaats van zo: ?_globalsearch=Boston

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
Stel een vraag aan support

Post Comment