Hier bevinden zich alle instellingen van de pagina’s en mogelijkheden.
Iedere pagina heeft een heleboel opmaakmogelijkheden en functionele mogelijkheden. Via dit dashboard kunt u alle opties vinden die u ook in het linker paginamenu hebt,
maar met een korte uitleg van de functie. Het klikken op een blokje zult u naar die functionaliteit brengen, waarna u de gewenste pagina kunt kiezen om te voorzien van de nodige inhoud.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
Stel een vraag aan support

Post Comment