1. Pri prezeraní si trasy po výbere jej cieľa, môžete upraviť kadiaľ povedie pridaním ďalšich bodov. Podržte prst na mape, kým sa neobjaví sivá značka.

2. Potiahnutím sivej značky na miesto, cez ktoré chcete prechádzať, sa trasa prepočíta.

3. Rovnako môžete postupovať pri zmene štartu a cieľa Vašej cesty, tým že potiahnete ich značky (štart je označený zelenou a cieľ červenou značkou).

Potřebujete pomoci ?
Nestyďte se nás kontaktovat zde.

Bylo to užitečné ?

Ano Ne
Označili jste toto téma za neužitečné...
Mohli byste nám, prosím, říct, proč ? Děkujeme !
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.