Dashcam nahráva situáciu na ceste počas používania navigácie. Nepretržite nahráva v päťminútovej slučke s GPS súradnicami, aktuálnou rýchlosťou, časom a dátumom. Video z Dashcam sa neukladá automaticky. Aby v prípade nehody automaticky uložil video, chodte do nastavení > Daschcam a zapnite “automaticky uložiť pri zrážke”. Toto je jediný spôsob automatického ukladania.

V Menu > Nastavenia > Dashcam si môžte nastaviť automatické spustenie Dashcam kamery pri zapnutí Sygicu, ako aj nahrávanie zvuku a kvalitu videa. Po spustení sa na ľavej strane obrazovky objaví ikonka kamery označená nápisom “Rec”. Po kliknutí na ňu sa zobrazí obraz kamery aj s nahrávanými údajmi.

Dashcam sa dá zapnúť kliknutím na znak troch bodiek v pravom dolnom rohu obrazovky, výberom možnosti “Dashcam” a stlačením červeného tlačítka “Rec.” Po spustení nahrávania sa dá zastaviť znakom štvorca a uložiť šípkou v modrom poli. Nahrávka sa uloží do súboru vo vnútornej pamäti zariadenia, do zložky Pictures > Sygic.

Potřebujete pomoci ?
Nestyďte se nás kontaktovat zde.

Bylo to užitečné ?

Ano Ne
Označili jste toto téma za neužitečné...
Mohli byste nám, prosím, říct, proč ? Děkujeme !
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.