Pre nastavenie hlasu navigácie, kliknite na Menu > Nastavenia > Upozornenia a zvuky > Hlasové pokyny

Vybrať si možete medzi Štandardnými hlasmi a TTS hlasmi. Štandardné hlasy poskytujú všetky hlasové pokyny potrebné pre navigáciu – informujú o smere, vzdialenosti atď. Neposkytujú však hovorené názvy miest a ulíc. TTS hlasy poskytujú navyše informácie o číslach ciest a názvoch miest a ulíc. Okrem toho ponúkajú možnosť nastavenia vlastných upozornení pre železničné priecestia, rýchlostné kamery atď. Dostupnosť TTS hlasov závisí od typu Vášho zariadenia a systému v ňom.

Ak chcete nastaviť jazyk aplikácie, kliknite na Menu > Nastavenia > Regionálne > Jazyk.

Potřebujete pomoci ?
Nestyďte se nás kontaktovat zde.

Bylo to užitečné ?

Ano Ne
Označili jste toto téma za neužitečné...
Mohli byste nám, prosím, říct, proč ? Děkujeme !
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.