Sygic Navigácia si pamätá Vaše predošlé ciele, aby Vám uľahčila návrat na posledné alebo často navštívené miesta. Okrem toho si môžete sami zvoliť svoje Obľúbené adresy. Pre rýchly prístup k Vašim známym umožňuje synchronizovať adresy Kontaktov vo Vašom zariadení s aplikáciou.

História cieľov sa Vám zobrazí hneď po kliknutí do vyhľadávacieho okna, skôr než tam začnete písať nový názov ulice alebo miesta.

Kliknutím na ikonu Srdiečka, vpravo vedľa vyhľadávacieho okna, zobrazíte Obľúbené miesta a trasy (ikonka srdca) a Kontakty (ikonka postavičky). Pri prvej návšteve sekcie kontaktov si Sygic Navigácia môže vypýtať prístup k vašemu adresáru. Pre navigovanie na Kontakty sa uistite, že máte správne vyplnenú adresu kontaktu v telefónnom zozname. Pre nastavenie cieľa kliknite na ktorúkoľvek položku v týchto zoznamoch.

Pre pridania miesta/ adresy medzi obľúbené ťuknite na želané miesto, potiahnute dolnú lištu dohora a označte “pridať medzi obľúbené”. Ďalší spôsob pridania obľúbeného miesta/adresy je ťuknutie na ikonu srdiečka v pravom hornom rohu obrazovky, stlačením znaku “+” v pravom dolnom rohu a nasmerovanie šípky na dané miesto posúvaním mapy.

Pre odstránenie miesta/trasy zo zoznamu obľúbených podržte prst približne 1 sekundu na zvolenej obľúbenej adrese, čo otvorí menu v ktorom vyberiete možnosť “Odstrániť”. V tomto menu môžete obľúbené miesto/trasu premenovať a vytvoriť odkaz na domácej obrazovke telefónu. Po vymazaní miesta/trasy ktorá má odkaz na domácej obrazovke, nezanikne samotný odkaz a ten treba vymazať ako iné ikonky na ploche telefónu.

Potřebujete pomoci ?
Nestyďte se nás kontaktovat zde.

Bylo to užitečné ?

Ano Ne
Označili jste toto téma za neužitečné...
Mohli byste nám, prosím, říct, proč ? Děkujeme !
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.