Ak chcete počas Vašej trasy prejsť cez konkrétne miesta, môžete pridať ďalšie Body trasy. Toto sa dá spraviť dvoma spôsobmi:

1. V režime navigácie oddiaľte mapu pohybom prstu po obrazovke. Do políčka “Hľadať” zadajte adresu bodu, cez ktorý chcete prechádzať, vyberte jeden z výsledkov a zvoľte Pridať ako bod trasy.
Môžete aj jednoducho ťuknúť na miesto na mape a zvoliť “Pridať ako bod trasy”.

2. Pridať bod môžete aj cez rýchle menu do ktorého sa dostanete ťuknutím na znak troch bodiek v pravom dolnom rohu obrazovky. Výberom možnosti “Pridať ako bod trasy” v tomto rýchlom menu sa tiež dostanete do vyhľadávania, kam zadáte adresu/miesto ktorú chcete pridať ako bod trasy.

Potřebujete pomoci ?
Nestyďte se nás kontaktovat zde.

Bylo to užitečné ?

Ano Ne
Označili jste toto téma za neužitečné...
Mohli byste nám, prosím, říct, proč ? Děkujeme !
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.