Kliknutím na Menu > Nastavenia > Úložisko máp a údajov môžete nastaviť, či sa stiahnuté mapy budú ukladať do pamäte Vášho zariadenia alebo na externú pamäťovú kartu. Taktiež je možné týmto prenášať už stiahnuté mapy z pamäte Vášho zariadenia na externú pamäťovú kartu a naopak.

Potřebujete pomoci ?
Nestyďte se nás kontaktovat zde.

Bylo to užitečné ?

Ano Ne
Označili jste toto téma za neužitečné...
Mohli byste nám, prosím, říct, proč ? Děkujeme !
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.