In hoofdstuk 2 zijn de verschillende onderdelen van de AFD-definitie Standaard besproken. Om de werking van de AFD Productiedefinitie Standaard te duiden is in dit hoofdstuk een referentiearchitectuur opgenomen. De referentiearchitectuur geeft een illustratie van de processen en de samenhang tussen de componenten.

Op basis van de AFD-definitie Standaard worden voor een verzekeringsproduct XML Schema’s en AFD verbandcontroles opgesteld voor beschikbare services (bijv. premieberekening) en/of registratie (vastlegging polis). Schema’s en validatieregels worden door de aanbieder ter beschikking gesteld.

Na de terbeschikkingstelling kan de ontwikkelaar van software deze AFD-definities ophalen en verwerken en/of opslaan binnen de omgeving van de toepassing.

De XML Schema’s en AFD verbandcontroles bieden ondersteuning aan ontwikkelaars om op een gestructureerde en uniforme wijze software te ontwikkelen, bijvoorbeeld voor vergelijkingssoftware of assurantiesoftware. De uiteindelijke doelstelling van de AFD-definitie Standaard is grotendeels configureerbare software, op basis van XML Schema’s en AFD verbandcontroles ten behoeve van:

  • Inrichten van schermdialogen
  • Valideren van webservice calls
  • Valideren van opslag AFD-berichten ten behoeve van opslag in de vorm van unstructured data

In de volgende paragrafen wordt de werking van de AFD-definitie Standaard bij de verschillende onderdelen verder besproken.

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Gebruik dit a.u.b. niet voor support vragen.
support@sivi.org

Verstuur Reactie