Veel partijen gebruiken op dit moment AFD XML-sjablonen voor het delen van specificaties van services of voor vastlegging van gegevens. Hierbij worden business rules rond correct gebruik apart aangeleverd via bijvoorbeeld een Excel- of Word-document. Deze werkwijze draagt niet bij aan het uniform interpreteren van de productdefinities. Dit leidt tot fouten, extra kosten en/of vertraging in verwerkingsprocessen.

De AFD-definitie Standaard richt zich op het uniformeren van verschillende aspecten rond de definitie van services en/of producten. Het doel is dat de opslag van data en het berichtverkeer tussen partners in de verzekeringsketen op eenduidige wijze kunnen plaatsvinden. Deze standaard is geschikt voor gebruik door alle partijen binnen de verzekeringsketen.

Deze standaard is ontwikkeld om de processen rondom verzekeringsproducten te ondersteunen. Figuur 1 toont de processen waarop de focus ligt bij de uitrol van deze eerste versie van de standaard. In volgende fases zal de focus uitgebreid worden naar alle processen en naar aanvullende specificaties voor o.a. BM-tredes, polisbladen en clausules.

Deze standaard richt zich op twee dimensies waarin productdefinities een grote rol spelen: Aanleveringen en Services. Bij Aanleveringen (Registratie) gaat het om hoe gegevens opgeslagen worden in de database. Bij Services gaat het om het gebruik van functies; hoe worden deze aangeroepen en wat is het resultaat. In hoofdstuk 3 wordt bij de uitwerking van de referentiearchitectuur verder op deze twee onderwerpen ingegaan.

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Gebruik dit a.u.b. niet voor support vragen.
support@sivi.org

Verstuur Reactie