Het XML-bestand afdXPathLibrary.xml is het bestand met de opgestelde AFD verbandcontroles. Om tot dit XML-bestand te komen wordt gebruik gemaakt van het hulpmiddel afdXPathLibrary_Template.xml.

De benodigde actie bij afdXPathLibrary.xml is het hernoemen van het hulpmiddel afdXPathLibrary_Template.xml naar de specifiek te ontwikkelen afdXPathLibrary.xml, bijvoorbeeld 020-A999-AutoWACasco-101.00-Premieberekening.XPathLibrary.xml (de opbouw van bestandsnamen wordt besproken in paragraaf 4.3). De van toepassing zijnde AFD verbandcontroles kunnen nu opgenomen worden in het XML-bestand afdXPathLibrary.xml (bijvoorbeeld 020-A999-AutoWACasco-101.00-Premieberekening.XPathLibrary.xml).

Het hulpmiddel afdXPathLibrary_Template.xml is gegenereerd uit het* XML Schema afdXPathLibrary.xsd*. Dit XML Schema maakt gebruik van de twee ondersteunende hulpmiddelen afdAttributes.xsd en afdXPathCodelists.xsd. Het XML Schema afdAttributes.xsd bevat alle AFD-entiteiten en attributen. In het XML Schema afdXPathCodelists.xsd staan de AFD-codelijsten die van toepassing zijn voor de AFD verbandcontroles. Er zijn bij deze schema’s geen extra acties nodig om het XML-bestand afdXPathLibrary_Template.xml te genereren. 

Voorbeeld 020-A999-AutoWACasco-101.00-Premieberekening.XPathLibrary.xml:

<Ruleset xmlns="http://www.sivi.org/ruleSet" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xsi:schemaLocation="http://www.sivi.org/ruleSet 020-A999-AutoWACasco-Premieberekening_20190626-XPathLibrary.xsd">
<commonFunctional type="definition">
 <businessLine>020</businessLine>
 <porCompanyCode>A999</porCompanyCode>
 <name>AutoWaCasco</name>
 <version>001.01</version>
 <startDate>2019-01-01</startDate>
 <endDate>2099-12-31</endDate>
 <functionDescription>premieberekening</functionDescription>
</commonFunctional>
<rule id="regel_10" test="if (//CA_VERZSOM gt 40000) then //CA_ERB gt 500 else true()">
 <message>Het eigen risico bij de dekking Casco moet groter zijn dan 500 euro bij verzekerde som groter dan 40.000 euro.</message>
 <source>Zie productspecificaties v2.1 paragraaf 3.2</source>
 <databinding>CA_VERZSOM</databinding>
 <databinding>CA_ERB</databinding>
</rule>
.....

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Gebruik dit a.u.b. niet voor support vragen.
support@sivi.org

Verstuur Reactie