Elk verzekeringsproduct bevat een set regels, die betrekking heeft op de data-elementen die gekoppeld zijn aan het product of proces. De AFD-definitie Standaard biedt een raamwerk en tooling om op een uniforme wijze specificaties vast te leggen en op data-elementniveau controles en verbandcontroles vast te leggen.

In de digitale communicatie binnen de verzekeringsindustrie is XML momenteel de leidende standaard. XML is een door het World Wide Web Consortium (W3C) gestandaardiseerde techniek. Naast XML heeft W3C ook technieken gestandaardiseerd die ondersteunen bij de validatie van XML-berichten:

 • XML Schema: met een XML Schema kunnen basiscontroles op berichtstructuur automatisch worden uitgevoerd op een XML-bericht.
 • AFD verbandcontroles: met XPath kunnen validatieregels voor controles tussen data-elementen en/of hun waarden worden opgesteld.

Het validatieproces van een XML-bericht is door het W3C in drie hiërarchieniveaus onderverdeeld:

 1. Het eerste niveau is ‘well-formed’. Het XML-bericht moet voldoen aan de volgende criteria:
  • XML-berichten moeten een begin- en sluittag (root) hebben.
  • XML-elementen moeten een sluittag hebben.
  • XML-elementen zijn hoofdlettergevoelig.
  • XML-elementen moeten op de juiste manier genest zijn binnen andere elementen.
  • XML-attribuutwaarden moeten worden aangegeven met quotes (“ ”).
 2. Het tweede niveau controleert de juistheid van het XML-bericht ten opzichte van het XML Schema:
  • Staan de elementen op de juiste plek?
  • Worden de vereiste elementen aangeleverd?
  • Komen de elementen niet vaker voor dan gedefinieerd in het schema?
  • Worden de vereiste attributen aangeleverd?
  • Voldoen de waarden van de data-elementen aan de gestelde eisen?
 3. Op het derde niveau worden AFD verbandcontroles (Data Business rules) ingezet om onderlinge afhankelijkheden tussen elementen en/of attributen te controleren.

Door een XML Schema te gebruiken, kunnen geen misverstanden bestaan over de toegestane waarden van een AFD-attribuut en of dit attribuut verplicht of optioneel is. Bij het gebruik van XML Schema’s wordt een bericht gelinkt aan de AFD-datacatalogus en kunnen datatypen en berichtstructuur automatisch worden gevalideerd, zonder dat dit in detail door een ontwikkelaar hoeft te worden geprogrammeerd.

Daar waar een XML Schema alleen de berichtstructuur en datatypes van een XML-bericht kan controleren, kan met AFD verbandcontroles (data business rules) een verband tussen elementen en/of hun waarden worden gecontroleerd. Ook de AFD verbandcontroles zijn uit te voeren binnen een applicatie. Op basis van een verzameling van AFD verbandcontroles kan een XML-bericht worden gecontroleerd zonder dat dit in detail door een ontwikkelaar hoeft te worden geprogrammeerd.

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Gebruik dit a.u.b. niet voor support vragen.
support@sivi.org

Verstuur Reactie