In de commonFunctional-entiteit worden de identificatiekenmerken van de functie(s) waar de AFD verbandcontroles bij horen meegegeven. Aan deze entiteit is tevens te
zien voor welke periode de gedefinieerde AFD verbandcontroles geldig zijn.
De volgende attributen zijn in de commonFunctional-entiteit opgenomen:

Parameter Element Type Code tabel Toelichting
ADN Branchecode businessLine Code ADNBRA Classificering van het soort verzekeringscontract. B.v. te gebruiken voor dooradressering
binnen een verzekeringsmaatschappij.
POR Maatschappij aanduiding porCompanyCode Code PORMAA Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten.
Naam definitie name String Nieuw Naam van de definitie (bijv. van proces, product of functie)
Versie definitie version Code Nieuw Versienummer van de definitie
Ingangsdatum versie definitie startDate Datum Datum vanaf geldigheid van de versie (nieuw)
Einddatum versie definitie endDate Datum Datum tot geldigheid van de versie (nieuw)
Omschrijving functiecode functionDescription String Omschrijving van de geselecteerde functiecode. Indien gekozen voor functiecode eigen definitie kan een zelf
gedefinieerde omschrijving van de functie meegegeven worden.

Voorbeeld van een commonFunctional-entiteit:

<commonFunctional type="definition">
  <businessLine>020</businessLine>
  <porCompanyCode>A999</porCompanyCode>
  <name>AutoWaCasco</name>
  <version>001.01</version>
  <startDate>2019-01-01</startDate>
  <endDate>2099-12-31</endDate>
  <functionDescription>premieberekening</functionDescription>
</commonFunctional>

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Gebruik dit a.u.b. niet voor support vragen.
support@sivi.org

Verstuur Reactie