Ter ondersteuning bij het inrichten en het gebruik van de AFD-definitie Standaard, is een set van hulpmiddelen opgezet. De set bestaat uit twee onderdelen. De AFD-definitie Standaard-set (ZIP-bestand) bevat de specifiek voor een product ontwikkelde XML Schema’s, ondersteunende XML Schema’s en eventueel de AFD verbandcontroles. Deze set wordt door de aanbieder ter beschikking gesteld aan gebruikers om – met behulp hiervan – een functie uit voeren. De SIVI-hulpmiddelen bestaan uit templates en AFD-codelijsten, -formaten, -entiteiten en -attributen. Deze bestanden vormen samen een raamwerk om het ontwikkelen van producten conform de AFD-definitie Standaard te vereenvoudigen. De samenhang van de twee onderdelen van de inrichting en het toepassen van de verschillende bestanden wordt in de volgende paragraaf uitgelegd.

Een AFD-definitie Standaard set wordt geleverd in een ZIP-bestand en is opgebouwd uit de volgende componenten:

 1. afdSchema.xsd: bevat de specificaties van een AFD berichtstructuur met AFD datatypes, nesting en maximale voorkomens van elementen
 2. afdCodelists.xsd: bevat voor afdSchema.xsd van toepassing zijnde codelijsten
 3. afdFormats.xsd: bevat alle AFD formaatdefinities
 4. afdXPathLibrary.xml: bevat alle gedefinieerde AFD verbandcontroles

De volgende SIVI-hulpmiddelen zijn beschikbaar:

 1. afdCodelistsBase.xsd: bevat alle codelijsten uit het AFD
 2. afdFormats.xsd: bevat alle AFD formaatdefinities
 3. afdSchema_Template.xsd: basis AFD XML Schema
 4. afdCodelists_Template.xsd: bevat voor afdSchema.xsd van toepassing zijnde codelijsten
 5. afdXAttributes.xsd: bevat alle entiteiten en attributen uit het AFD
 6. afdXPathCodelists.xsd: bevat de voor AFD verbandcontroles van toepassing zijnde codelijsten
 7. afdXPathLibrary.xsd: XML Schema voor AFD verbandcontrolelibrary
 8. afdXPathLibrary_Template.xml: template XML-document voor de AFD verbandcontrolelibrary

Een AFD-definitie Standaard-set (ZIP-bestand) bevat alle bestanden die nodig zijn om een functie uit te voeren.

In deze set zijn de schema’s afdSchema.xsd, afdFormats.xsd en afdCodelists.xsd verplicht. In afdSchema.xsd is de berichtstructuur, de nesting, het gebruik van codelijsten en de omschrijvingen bij entiteiten en attributen vastgelegd. De schema’s afdFormats.xsd en afdCodelists.xsd worden geïmporteerd en door middel van een namespace-verwijzing kunnen de AFD-formaten en AFD-codelijsten bij de attributen gespecificeerd worden.

Om dataverbandcontroles uit te kunnen voeren bij een functie, zal ook afdXPathLibrary.xml onderdeel moeten zijn van de AFD-definitie Standaard-set. Hierin zijn de business rules opgenomen, om de invoer in verschillende data-elementen in relatie tot elkaar te controleren. Bijvoorbeeld als data-element ‘verzekerde som’ 40.000 is dan moet data-element ‘eigen risico’ hoger zijn dan 500. Een XML-bestand met AFD verbandcontroles is niet verplicht in een AFD-definitie Standaard-set. Het is ook mogelijk om meerdere XML-bestanden met AFD verbandcontroles op te nemen in één set.

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Gebruik dit a.u.b. niet voor support vragen.
support@sivi.org

Verstuur Reactie