Voorbeeld XPath-expressie
Hieronder is een conditionele XPath-expressie opgenomen. Dit voorbeeld controleert het verband tussen attributen: als de verzekerde som hoger is dan €40.000, dan moet het eigen risico groter zijn dan €500.

.....
<rule id="regel_10" test="if (//CA_VERZSOM gt 40000) then //CA_ERB gt 500 else true()">
  <message>Het eigen risico bij de dekking Casco moet groter zijn dan 500 euro bij verzekerde som groter dan 40.000 euro.</message>
  <source>Zie product specificaties v2.1 paragraaf 3.2</source>
  <databinding>CA_VERZSOM</databinding>
  <databinding>CA_ERB</databinding>
</rule>
.....       

Een voorbeeld van een XML-bericht dat hier niet aan voldoet en dus een foutmelding retourneert:

Een voorbeeld van een XML-bericht dat hier wel aan voldoet en dus geen foutmelding retourneert:

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Gebruik dit a.u.b. niet voor support vragen.
support@sivi.org

Verstuur Reactie