Het XML Schema afdSchema.xsd is de basis van de AFD-definitie Standaard. Dit schema wordt gevormd door het kopiëren van het hulpmiddel afdSchema_Template.xsd. De twee ondersteunende schema’s afdFormats.xsd en afdCodelists.xsd, die ook gebruikt worden in afdSchema.xsd om elementen te valideren, zijn onderdeel van het hulpmiddel, waarbij de ondersteunende schema’s zijn opgenomen in de namespaces.

afdSchema_Template.xsd moet hernoemd worden in lijn met het specifieke te ontwikkelen schema, bijvoorbeeld 020-A999-AutoWACasco-101.00-AanleveringPolis.xsd. Zie paragraaf 4.3 voor de opbouw van bestandsnamen.

Het hulpmiddel afdFormats.xsd bevat alle AFD-formaatdefinities. Door hier gebruik van te maken zijn de formaatdefinities in het te ontwikkelen afdSchema.xsd in lijn met de formaten die in het AFD gebruikt worden. Voor het gebruiken van dit schema zijn geen aanvullende acties nodig.

Het ondersteunende schema afdCodelists.xsd bevat de codelijsten die gebruikt worden in het te ontwikkelen afdSchema.xsd. Om tot de juiste afdCodelists.xsd te komen wordt gebruik gemaakt van de hulpmiddelen afdCodelistsBase.xsd en afdCodelists_Template.xsd. afdCodelists.xsd is een ondersteunend XML Schema; de opbouw voor de benaming van de afdCodelists,xsd is daarom vrij en niet noodzakelijkerwijs volgens de bestandsnaamconventie in paragraaf 4.3 .

Het hulpmiddel afdCodelists_Template.xsd moet hernoemd worden in lijn met het specifieke te ontwikkelen schema, bijvoorbeeld 020-A999-AutoWACasco-101.00-AanleveringPolis-afdCodelists.xsd.

De codetabellen die gebruikt worden in afdSchema.xsd kunnen nu gekopieerd worden uit afdCodelistsBase.xsd naar* afdCodelists.xsd*. Daarna kan eventueel per codelijst een subset van waarden gemaakt worden door uit afdCodelists.xsd de onnodige codetabelwaarden voor afdSchema.xsd te verwijderen. Door deze actie kunnen alleen gewenste codetabelwaarden in afdSchema.xsd geselecteerd worden.

Tot slot moet de schemaLocation bij de betreffende import in afdSchema.xsd worden aangepast naar de gewijzigde naam van afdCodelists.xsd.

Voorbeeld eerste regels 020-A999-AutoWACasco-101.00-AanleveringPolis.xsd met import van 020-A999-AutoWACasco-101.00-AanleveringPolis-afdCodelists.xsd:

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.sivi.org/berichtschema" xmlns:fm="http://schemas.sivi.org/afdFormats" xmlns:cl="http://schemas.sivi.org/afdCodelists" targetNamespace="http://www.sivi.org/berichtschema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:import namespace="http://schemas.sivi.org/afdFormats" schemaLocation="afdFormats.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://schemas.sivi.org/afdCodelists" schemaLocation="020-A999-AutoWACasco-101.00-AanleveringPolis-afdCodelists.xsd"/>

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Gebruik dit a.u.b. niet voor support vragen.
support@sivi.org

Verstuur Reactie