Met de Functie OphalenAfdDefinitieSet wordt een ZIP-bestand met alle bij een AFD-definitie Standaard behorende bestanden zoals XML Schema‘s, AFD verbandcontroles en/of voorbeelden opgevraagd. De XML Schema‘s en – indien aanwezig – AFD verbandcontroles kunnen vervolgens opgeslagen en gebruikt worden in applicatieonderdelen van de toepassing.

Hieronder volgt een voorbeeld van de aan te leveren gegevens om OphalenAfdDefinitieSet uit te voeren via een webservice.

INPUT:

Parameter Label Toelichting
Gebruikerscode AL_APPUSER Gebruikerscode aanroepende partij.
Toegangscode AL_APPCODE Toegangscode aanroepende partij, bilateraal afgesproken.
Naam verzendende applicatie AL_APPLNM Naam van de applicatie die de gegevens verzendt.
POR maatschappij-aanduiding PP_MYAAND Identificatie van de verzekeringsmaatschappij.
Definitienaam DEFNMC Naam van de definitie (bijv. van proces, product of functie).
Definitieversie VERSIED Versienummer van de AFD-definitie Standaard.
Data of URL Locatie waar AFD-definitie Standaard ZIP-bestand te vinden is.

Hieronder volgt een voorbeeld van gegevens die geretourneerd worden via OphalenAfdDefinitieSet.

OUTPUT:

Parameter Label Toelichting
Data of URL AFD-definitie Standaard ZIP-bestand

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Gebruik dit a.u.b. niet voor support vragen.
support@sivi.org

Verstuur Reactie