De AFD-definitie Standaard wordt door verschillende partijen in de verzekeringsketen gebruikt. Sommige partijen stellen de XML Schema’s en AFD verbandcontroles op en andere partijen gebruiken deze weer om software mee te ontwikkelen. Om structuur en duidelijkheid te scheppen in het opstellen en het gebruik van de AFD-definitie Standaard, is gekozen om een bestandsnaamconventie te hanteren. Hierdoor is voor alle partijen duidelijk hoe en wanneer de bestanden toe te passen zijn. De volgende regels worden gehanteerd bij het samenstellen van de bestandsnamen.
Opbouw van de bestandsnaam voor een XML Schema ziet er als volgt uit:

Opbouw van de bestandsnaam voor een XML Schema ziet er als volgt uit:

Opbouw van de bestandsnaam voor bijbehorende AFD verbandcontroles ziet er als volgt uit:

Opbouw van de bestandsnaam voor het complete ZIP-bestand ziet er als volgt uit:

Door middel van koppeltekens worden de verschillende delen in een bestandsnaam gescheiden. Hieronder volgt een toelichting op de verschillende onderdelen van de bestandsnaam:

 • Branchecode: 3 posities (N3)
  Zie AFD-tabel ADNBRA voor de codering branchecode.
 • POR-code: 4 posities (AN4)
  Zie AFD-tabel PORMAA voor de codering.
 • AFD-definitienaam: 70 posities (AN..70)
  Door aanbieder te bepalen naam. Deze dient opgenomen te zijn in AFD label AFD definitienaam (AFDDEFN).
 • Versie Definitie: 3 posities voor punt en 2 daarachter (AN3 + ‘.’ + AN2)
  Het versienummer van de Definitie, vrij te bepalen door de ontwikkelaar.
 • Functie: X aantal posities (String)
  Functies te gebruiken voor de AFD-definitie Standaard komen, samen met functies vanuit het API Raamwerk, in een nieuwe codelijst in het AFD beschikbaar. De ontwikkelaar kan ook zelf een functie naar keuze toevoegen. De volgende te selecteren functies zijn onderdeel van de nieuwe codelijst:
  • AanleveringPolis
  • Premieberekening
  • Acceptatie
  • AanleveringSchade
 • Extensie XML Schema: .xsd
  Een XML Schema heeft als extensie altijd ‘xsd’.
 • Vaste tekst en extensie AFD verbandcontroles: XPathLibrary.xml
  Om aan te duiden dat het om AFD verbandcontroles gaat, is gekozen om de vaste tekst ‘XPathLibrary’ in de bestandsnaam op te nemen. De AFD verbandcontroles worden als XML-bestand opgeslagen.
 • Extensie ZIP-bestand: .zip

Alle bij elkaar horende XML Schema’s en documenten worden in een ZIP-bestand aangeboden aan de gebruikers.

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Gebruik dit a.u.b. niet voor support vragen.
support@sivi.org

Verstuur Reactie