Om XML Schema’s in lijn met de AFD-definitie Standaard op te stellen zijn een aantal AFD-richtlijnen vastgelegd voor het toepassen van specifieke XML-componenten.

Referentieregels schema
De locaties en definities van de
verwijzingen gebruikt in schema
basiselement XML In het basiselement van het XML Schema moet XML version 1.0 en de tekenset UTF-8 worden gebruikt.
Het gebruik van XML version 1.1 of DTD is niet toegestaan in de AFD-definitie Standaard.
namespace Elk AFD XML Schema moet een namespace hebben. Het gebruik van noNamespace is niet toegestaan in de AFD-definitie Standaard.
De naamgeving van namespaces is in de vorm van URN’s of URI’s.
prefixes Default namespace prefixes zijn verplicht in de AFD-definitie Standaard. De prefixen ‘cl’ (Codelists), ‘fm’(Formats) en ‘at’ (Attributes)
mogen niet worden gebruikt. Deze prefixen horen bij de ondersteunende xsd’s die door SIVI worden uitgeleverd en zijn opgenomen
in de standaard xsd templates. Bij het toetsen van het bijbehorende XML-document kan hierdoor een clash ontstaan.
Comments
Opmerkingen, helpteksten.
annotation
(documentation en appinfo)
Documentation en Appinfo zijn beide toegestaan om additionele uitleg te geven.
versioning
AFD-attribuut
In toepassingen zal de mogelijkheid moeten bestaan om het version-attribuut
te ondervangen en te controleren op aanwezigheid van eerdere versie(s).
XSD elements
Zie Bijlage 1 voor de lijst met xsd elements.
complexType
Entiteiten in de AFD standaard worden altijd als xsd:complexTypes met een genest child element “xsd:elements” opgebouwd in het XML Schema.
extension
Binnen het AFD is er een maximaal te gebruiken set aan AFD-attributen en entiteiten voor het opbouwen van een AFD Berichttype. Er kan daarom geen gebruik worden gemaakt van het element xs:extension.
Eventuele uitbreidingen op de datacatalogus kunnen bij SIVI worden aangevraagd.
restriction
Er kan alleen gebruik worden gemaakt van xs:restriction. Dit geldt in het bijzonder voor de XML Schema’s, AFD datatypen en AFD-entiteiten.
sequence
Met xs:sequence wordt de volgordelijkheid afgedwongen voor AFD-entiteiten en attributen.
choice
Het gebruik van xs:choice binnen een berichtdefinitie is toegestaan. Dit mechanisme mag niet worden ingezet om een AFD-attribuut te laten herhalen in een AFD-entiteit.
any, anyType en anyAttribute
De XML-elementen any, anyType , anyAttribute door partijen op AFD zijn niet toegestaan.
key, keyref, id, idref
Unieke referentie naar een element in een XML Schema.
Date en Time Types
date en time
De xsd Date Types kunnen niet gebruikt worden bij het opstellen van een XML Schema voor AFD-definitie standaard. AFD kent eigen datum/tijd notaties die afwijken van de gebruikelijke XML Schema-notatie. Namelijk … eejjmmdd i.p.v. eejj-mm-dd

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Gebruik dit a.u.b. niet voor support vragen.
support@sivi.org

Verstuur Reactie