Met de functie OphalenAfdDefinitieVersie wordt het actuele versienummer van een specifieke AFD-definitie opgevraagd.

Hieronder de specificaties van de parameters voor de aanroep van OphalenAfdDefinitieVersie:

INPUT:

Parameter Label Toelichting
Gebruikerscode AL_APPUSER Gebruikerscode aanroepende partij.
Toegangscode AL_APPCODE Toegangscode aanroepende partij, bilateraal afgesproken.
Naam verzendende applicatie AL_APPLNM Naam van de applicatie die de gegevens verzendt.
ADN Branchecode PP_BRANCHE Classificering van het soort verzekeringscontract. Bijvoorbeeld te gebruiken voor dooradressering binnen
een verzekeringsmaatschappij.
POR maatschappij-aanduiding PP_MYAAND Identificatie van de verzekeringsmaatschappij.
AFD definitie naam PP_AFDDEFN Naam van de definitie (bijv. van proces, product of functie).

Hieronder een voorbeeld van de gegevens die geretourneerd worden via OphalenAfdDefinitieVersie.

OUTPUT:

Parameter Label Toelichting
Gebruikerscode AL_APPUSER Gebruikerscode aanroepende partij.
Toegangscode AL_APPCODE Toegangscode aanroepende partij, bilateraal afgesproken.
Naam verzendende applicatie AL_APPLNM Naam van de applicatie die de gegevens verzendt.
ADN Branchecode PP_BRANCHE Classificering van het soort verzekeringscontract. Bijvoorbeeld te gebruiken voor adressering binnen
een verzekeringsmaatschappij.
POR maatschappij-aanduiding PP_MYAAND Identificatie van de verzekeringsmaatschappij.
AFD definitie naam PP_AFDDEFN Naam van de definitie (bijv. van proces, product of functie).
Versienummer van de definitie PP_ADEFVRS Versienummer van de AFD-definitie.
Definitieversie ingangsdatum Datum vanaf geldigheid van de versie (nieuw).
Definitieversie einddatum Datum tot en met geldigheid van de versie (nieuw).
Data of URL Locatie waar AFD-definitie Standaard ZIP-bestand te vinden is.

De benodigde versie wordt vergeleken met de aanwezige versie in de toepassing. Indien de benodigde versie aanwezig is in de toepassing, is deze direct toe te passen, anders is de volgende stap het uitvoeren van de functie OphalenAfdDefinitieSet beschreven in paragraaf 7.3.

Toekomstige versie
Het kan voorkomen dat er naast de actuele versie ook al een versie beschikbaar is met een ingangsdatum in de toekomst. In dat geval repeteert de output zodat de gegevens van zowel de actuele als de toekomstige definitieversie worden geretourneerd.

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Gebruik dit a.u.b. niet voor support vragen.
support@sivi.org

Verstuur Reactie