In dit handboek worden de specificaties van de AFD-definitie Standaard beschreven. In dit hoofdstuk komen de doelstelling en doelgroep, en de context waarbinnen de AFD-definitie Standaard is ontworpen aan bod. In hoofdstuk 2 worden de processen die in deze versie de aandacht krijgen en de technische invulling besproken. Hoofdstuk 3 gaat in op het gebruik van de AFD-definitie Standaard op basis van een referentiearchitectuur. Hoofdstuk 4 bevat een toelichting rond de concrete onderdelen van de AFD-definitie Standaard. Daarna volgen details rond het gebruik van XML Schema’s in hoofdstuk 5 en het gebruik van AFD verbandcontroles in hoofdstuk 6. Partijen kunnen indien gewenst AFD-definities beschikbaar stellen via webservices, in hoofdstuk 7 de toelichting. In hoofdstuk 8 is ter informatie een toelichting rond tooling opgenomen.

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Gebruik dit a.u.b. niet voor support vragen.
support@sivi.org

Verstuur Reactie