200 Reglertyp.
Till:
Konstant Tilluftsreglering.
Regulatorn konstanthåller tilluftstemperaturen till inställt börvärde.

Från:
Frånluftsreglering/Rumsreglering (Kaskadreglering) – Med min och maxbegränsning av tilluft.
Frånlufts-/rumstemperaturen konstanthålles genom att tilluftstemperaturen tillåts att variera.
Tilluftstemperaturen kan variera med kaskadfaktorn parameter 272. Parameter 262 (minbegränsning) och parameter 263 (maxbegränsning) överstyr.
Ex. Om önskad temperatur är 20°C och kaskadfaktorn är 5 kan tilluften variera mellan 15°C och 25°C.

AUTO:
Utetemperaturstyrd växling mellan tilluftsreglering och från/rumsreglering.
Vid lägre temperatur på uteluften än växlingstemperaturen parameter 201 gäller tilluftsreglering.
Vid högre temperatur på uteluften än växlingstemperaturen parameter 201 gäller frånluftsreglering.
Fast Kopplingsdifferens +/-2°C.

FRT:
Frånluftsrelaterad tilluftsreglering.
Tilluftsreglering med frånluftstemperatur som börvärde + inställt börvärde för temperaturskillnad i parameter 220->224.
Tilluftstemperaturen styrs att vara lika med frånluftstemperaturen med en temperaturskillnad ställd i parameter 220->224.

201 Växlingstemperatur auto
Växlingstemperatur mellan tillufts- och frånluft-/rumsreglering.
Angiven temperatur för uteluft agerar brytpunkt för reglertypen.

205 Neutralzon Kyla
Inställning av neutralzon innan reglering av kylsignal.

210 – 214 Börvärde temperatur
Inställning av börvärden för Temperatur i olika driftslägen.

220 – 224 Börvärde temperaturdifferens FRT
Inställning av temperaturdifferens (börvärdesförskjutning) i olika driftslägen vid FRT reglering.

230 Utekompensering -20°C
Steglös börvärdeskompensering vid utetemperatur mellan -20°C och 0°C.
Ex. Börvärde = 20°C, Utekompensering parameter 230 = 2°K, Utetemperatur -21°C => börvärde 22,0°C.
Ex. Börvärde = 20°C, Utekompensering parameter 230 = 2°K, Utekompensering parameter 231 = -2°K, Utetemperatur -10°C => börvärde 20,0°C.
Ex. Börvärde = 20°C, Utekompensering parameter 230 = 0°K, Utekompensering parameter 231 = -3°K, Utetemperatur -10°C => börvärde 18,5°C.

231 Utekompensering 0°C
Steglös börvärdeskompensering vid utetemperatur mellan 0°C och börvärde.

232 Utekompensering 40°C
Steglös börvärdeskompensering vid utetemperatur mellan börvärde och +40°C.

240 Typ av eftervärme (efterbehandling)
Av:
Eftervärme ej aktivt.

Ext. El:
Extern elbatteri styrs av värmereglerutgången, 0-10 volt.

Int. El:
Pulstyrning av internt elbatteri via reläutgång.
Rotorn ska varit konstant på i 3 minuter innan elbatteri får slås på första gången.

Vattenbatteri:
Vid vattenbatteri används plint 16 och 17 för cirkulationspump värme.
Cirkulationspump värme stoppas om styrsignalen för värme är under 0 % längre än 5 minuter och utetemperaturen är över +5°C.
Cirkulationspumpen motionskörs 5 minuter var 48:e timma, första motionskörningen görs efter 48 timmar.

Mixad signal:
För att använda samma spänningssignalsutgång till t.ex. en värme/kylpump.
Värmereglerutgången plint 36 ger spänningssignal värme vid värme behov och spänningssignal kyla vid kylbehov.
Plint 16 = 230 Vac vid VÄRME.
Plint 17 = Nolla (230 Vac).

241 Hysteres EVB
Kopplingsdifferens för tillslag av internt elbatteri.

245 Varmhållning returvattentemperatur
Vid stoppat aggregat varmhålls returvattentemperaturen till inställt värde via returvattengivare.

246 Frysvakt larmgräns
Vid returvattentemperatur under inställt värde utgår larm.
Vid 5°K över larmgränsen börjar shuntventilen tvångsöppnas.
Frysvakten är självåtergående.

248 Kylsignal
Kylsignal skickas ej ut på plint37 och visas inte på flödesbilden.

250 Förvärmare / Kylpump / EvoCool
AV:
Vid Av är plint 17 och 18 konstant avslagen.

Förvärme:
Vid Förvärme aktiveras plint 17 och 18 när temperaturen på uteluft understiger inställt värde.
Fast hysteres +/- 2°C.

Kylpump:
Vid Kylpump används plint 17 och 18 för cirkulationspump kyla.
Cirkulationspump kyla stoppas om styrsignalen för kyla är under 0 % längre än 5 minuter eller om utetemperaturen är under 5°C.
Cirkulationspumpen motionskörs 5 minuter var 48:e timma, första motionskörningen görs efter 48 timmar.

EvoCool:
Kylmodul EvoCool inkopplad.

251 Aktivering förvärmare
Utetemperatur för aktivering av förvärmare.

260 Tilluftsregulator P-Band
Regulatorns P-Band gäller från max kyla till max värme.
P-Bandet fördelas procentuellt enligt nedan.
Kyla 30 procent.
Neutralzon, ställbar i °K.
VVX 20 procent.
Eftervärme 50 procent.

261 Tilluftsregulator I-Tid
Regulatorns integrationstid.

262 Minbegränsning
Minbegränsning av tilluftstemperatur (gäller i alla reglerfall).

263 Maxbegränsning
Maxbegränsning av tilluftstemperatur (gäller i alla reglerfall).

264 Lågtemplarm tilluft
Vid tilluftstemperatur under inställt värde utgår larm efter inställd larmfördröjningstid parameter 917.

266 Högtemplarm Eftervärme
Vid tilluftstemperatur över inställt värde och inget behov av eftervärme utgår larm efter inställd larmfördröjningstid parameter 937.

270 Från-/Rumsregulator P-Band
Regulatorns P-Band.

271 Från-/Rumsregulator I-Tid
Regulatorns integrationstid.

272 Från/Rumsregulator kaskadfaktor
Regulatorns kaskadfaktor.
Kaskadfaktorn bestämmer regleravvikelsens påverkan på tilluftstemperaturens börvärde.
Ex. Om önskad temperatur är 20°C och kaskadfaktorn är 5 kan tilluften variera mellan 15°C och 25°C

273 Lågtemperaturlarm Frånluft
Vid temperatur under inställt värde utgår larm efter inställd larmfördröjningstid parameter 919.

Need more help with this?
Support

Hjälpte detta?

Ja Nej
Du har indikerat att detta ämne inte hjälpte dig...
Det vore hjälpsamt om du kunde kommentera varför. Tack på förhand.
Tack för dina kommentarer.