• Sekvensstyrd, Kyla – Värmeåtervinning – Eftervärme.
  • Individuell temperaturinställning för varje kapacitetsläge.
  • Tilluftsreglering.
  • Från / Rumsreglering.
  • Autoreglering, utetemperaturstyrd växling mellan Tilluftreglering och Från / Rumreglering.
  • FRT Reglering, Frånluftsrelaterad tilluftsreglering.
  • Utekompensering, Sommar och vinterkompensering.
  • Cirkulationspumpstyrning med motionering för Värme och Kyla.
  • Förvärmestyrning.
  • Kyl-/Värmepump styrning med förregling och mixad utsignal.

Need more help with this?
Support

Hjälpte detta?

Ja Nej
Du har indikerat att detta ämne inte hjälpte dig...
Det vore hjälpsamt om du kunde kommentera varför. Tack på förhand.
Tack för dina kommentarer.