Aggregatets kapacitet och värme kan ändras genom via potentialfri kontakt på plintingångarna.
T.ex. närvarogivare, timer.

Driftlägena Extern 1 och Extern 2 går bara välja via slutning på plint samt vid tidur.
Slutning på plint för Spar, Komfort och Forcerad motsvar samma driftläge som vid ändring på displayen.

Driftläge:

 • Brandfunktion, plint 9 & 10 öppen.
 • Display driftläge Stopp.
 • Stop, plint 7 & 8 öppen.
 • Extern 2, plint 1 & 6 sluten.
 • Extern 1, plint 1 & 5 sluten.
 • Forcerad, plint 1 & 4 sluten.
 • Komfort, plint 1 & 3 sluten.
 • Spar, plint 1 & 2 sluten.
 • Display.

Om prioordning, parameter 470-472, ställs i läge “Prio” gäller ordningen enligt ovan om fler ingångar är aktiva.
Om prioordning, parameter 470-472, ställs i läge “Sista input” gäller sista kommandot tills nästa kommando.

Om parameter 470 är “Prio” ställs automatiskt parameter 471-472 också till “Prio” och blir dolda i manöverpanelen.

 • A70T med spiskåpa 251 ska “Sista input” väljas.
 • A70T med spiskåpa 392 ska “Prio” väljas.
 • A70T med spiskåpa Monolit ska “Prio” väljas.

Se elschema.

Need more help with this?
Support

Hjälpte detta?

Ja Nej
Du har indikerat att detta ämne inte hjälpte dig...
Det vore hjälpsamt om du kunde kommentera varför. Tack på förhand.
Tack för dina kommentarer.