Kylmodulen monteras på aggregatets frånlufts kanal.
Vattenanslutning av vanligt kranvatten och avloppsledning ansluts till modulen.

Kyleffekten består i att kylmodulen förmår att sänka tilluftstemperaturen med ca 4 till 8 grader beroende på
frånluftens ingående tillstånd i princip oavsett luftflöde och att man vid kyldrift ökar luftflödet så mycket som möjligt.
Kombinationen av frikyla via uteluft, kylåtervinning, kylforcering samt kylmodulens adiabatiska kyleffekt ger en extremt miljövänligt och ekonomisk kyllösning.
Adiabatisk kyla kan sägas vara en mjukare kylteknik där man inte kyler tilluften lika många grader men samtidigt använder man ett högre luftflöde.
Då kyltekniken är beroende av frånluftens tillstånd, dvs fuktinnehåll så kan kyleffekten variera och inte i alla driftlägen garantera tillräcklig kyleffekt.

Även vid konventionell kompressordriven kyla så minskar effektbehovet väsentligt genom att den adiabatiska kylmodulen klarar stor del av det totala kylbehovet.

Se parameterlista

Need more help with this?
Support

Hjälpte detta?

Ja Nej
Du har indikerat att detta ämne inte hjälpte dig...
Det vore hjälpsamt om du kunde kommentera varför. Tack på förhand.
Tack för dina kommentarer.