300 Fuktgivare (tillbehör)
Aktivering av inkopplad fuktgivare.

301 Börvärde fukt
Börvärde vid fuktstyrning, RF%.

302 Kapacitetsökning
Kapacitetsökning av till- och frånluften i % vid fuktstyrning.

303 Kopplingsdiff fuktstyrning
Kopplingsdifferens fuktstyrning.
Startar vid börvärde, stoppar vid börvärde – kopplingsdiff.

304 Styrsignal VVX vid fuktstyrning
Maxbegränsning av styrsignal till roterande värmeväxlare vid aktiv fuktstyrning.
Funktionen minimerar värmeväxlarens fuktåtervinning.

310 Tryckstyrning Tilluft (tillbehör)
Aktivering av funktion. Av/Tryck/Flöde/Slav/Mätvärde Pa/Mätvärde l/s.
Tryck: Tilluftsfläkten reglerar för att uppnå inställt tryck.
Flöde: Tilluftsfläkten reglerar för att uppnå inställt flöde, flödesmätkona krävs.
Slav: Tilluftsfläkten följer frånluftsfläkten med en differens inställd i parameter 313.
Mätvärde Pa: Ingen reglering av tilluftsfläkten endast visning av aktuellt tryck.
Mätvärde l/s: Ingen reglering av tilluftsfläkten endast visning av aktuellt flöde.
Slav går endast att välja om frånluften inte är slav.

311 Tryckstyrning Frånluft (tillbehör)
Aktivering av funktion. Av/Tryck/Flöde/Slav/Mätvärde Pa/Mätvärde l/s.
Tryck: Frånluftsfläkten reglerar för att uppnå inställt tryck.
Flöde: Frånluftsfläkten reglerar för att uppnå inställt flöde, flödesmätkon krävs.
Mätvärde Pa: Ingen reglering av tilluftsfläkten endast visning av aktuellt tryck.
Mätvärde l/s: Ingen reglering av tilluftsfläkten endast visning av aktuellt flöde.
Slav går endast att välja om tilluften inte är slav.

312 Tryckgivare mätområde
Linjär insignal, 0V från tryckgivaren motsvarar 0Pa och 10V motsvarar inställt värde i parametern.

313 Slavstyrning Differens
Styrsignalen till fläkten som är inställd till slav får den andra fläktens styrsignal + inställd differens.
Tilluft = slav -> Tilluftens styrsignal = frånluftens styrsignal + differens i procent.
Frånluft = slav -> Frånluftens styrsignal = tilluftens styrsignal + differens i procent.

314 K-Faktor
K-faktor för flödesreglering i l/s, se flödesmätkonan.

Typ K-Faktor Enhet
A590T 25,8 l/s
A600S/T 25,8 l/s
A890T 32,2 l/s
A900S/T 32,2 l/s
A1 32,2 l/s
A2 52,2 l/s

315 Tryckreglering P-Faktor
Tryckregulatorns P-Faktor.
P-Band = Tryckbörvärde * P-Faktor.

316 Tryckreglering I-Tid
Tryckregulatorns integrationstid.

317 Larmgräns tryckavvikelse
Larm utgår om tryckbörvärdet ej uppnås inom tolerans för tryckavvikelse och efter larmfördröjningstiden.
Samma larmgräns gäller för till och frånluft.

330 Luftkvalitégivare (tillbehör)
Aktivering av inkopplad luftkvalitégivare.
Reglerar efter luftkvalitén endast vid tidursfunktion.
Symbol för luftkvalitéstyrning visas i “Extern rutan”, vid spar / komfort och forceringsknappen visas tidurssymbolen för att indikera aktuell kapacitet.
Driftläge Spar om luftkvalitévärdet är mindre än börvärde parameter 332 – kopplingsdifferens parameter 333.
Driftläge Forcering om luftkvalitévärdet är högre än börvärde parameter 332 + kopplingsdifferens parameter 333.
Driftläge Komfort om luftkvalitévärdet är mellan börvärdet parameter 332 +/- kopplingsdifferens parameter 333.
Hysteresen 1/10 av kopplingsdifferensen i parameter 333.

331 Mätområde luftkvalitégivare
Luftkvalitégivarens Max mätområde.
Linjär insignal, 0V från luftkvalitégivaren motsvarar 0 PPM och 10V motsvarar inställt värde i parametern.

332 Börvärde luftkvalitégivare
Luftkvalité börvärdevärde, i PPM.

333 Kopplingsdifferens luftkvalitégivare
Luftkvalité kopplingsdifferens, i PPM.

Need more help with this?
Support

Hjälpte detta?

Ja Nej
Du har indikerat att detta ämne inte hjälpte dig...
Det vore hjälpsamt om du kunde kommentera varför. Tack på förhand.
Tack för dina kommentarer.