Vid inställd tidpunkt aktiveras inställt driftläge.
Aggregatet går i aktuellt driftläge till nästa programmerad tidpunkt.

Tidursfunktion aktiv.

Tidursfunktion inaktiv.

Aktuellt driftläge indikeras med tidurssymbol.

Tidur kan tillfälligt överstyras manuellt eller via yttre ingångar.
Vid nästa programmeringstidpunkt intar aggregatet inställt driftläge enligt tidur.

För att manuellt återgå till tidsfunktion:

Tryck under 1 sekund, tryck sedan igen på

Nyare programversioner räcker det med ett tryck på tidur.

Need more help with this?
Support

Hjälpte detta?

Ja Nej
Du har indikerat att detta ämne inte hjälpte dig...
Det vore hjälpsamt om du kunde kommentera varför. Tack på förhand.
Tack för dina kommentarer.