100 Placering tilluftsfläkt
Tilluft övre fläkt. Tilluft nedre fläkt.
Ställs beroende på modell och vilken fläkt som ska vara tilluft!

105 Begränsa Fläktstyrning
Begränsar styrsignal till fläktarna.

106 Pulser per varv
Anger hur många pulser per varv fläkten ger.

110 – 159 Fläktkapacitet
Inställning av börvärden för Fläkthastighet (%), Tryck (Pa) eller Flöde (l/s) i olika driftslägen.
Beroende på inställning av parametrarna 310 och 311 visas olika parametrar.

Need more help with this?
Support

Hjälpte detta?

Ja Nej
Du har indikerat att detta ämne inte hjälpte dig...
Det vore hjälpsamt om du kunde kommentera varför. Tack på förhand.
Tack för dina kommentarer.