Under menyn Mätvärden visas “Driftläge Extra”, speciella driftlägen enligt nedan.

AV:

 • Inga speciella driflägen.

Avfrostning:

 • Avfrostning av värmeväxlaren sker.

Varmhållning:

 • Vid vattenbatteri hålls en viss returtemperatur.

Frysskydd:

 • Vid vattenbatteri öppnas ställdonet vid en viss returtemperatur.

Kylåtervinning:

 • Rotorn går om frånluftstemperaturen är svalare än uteluften.

Frikyla:

 • Aggregatet blåser in den svalare uteluften när inomhustemperaturen blir för hög.

Nödläge:

 • Aggregatet larmar men frånluften är igång.

Fuktreducering:

 • Ökat ventilation och värmeväxlaren återvinner mindre fukt.

Vinterdrift:

 • Förändrar balansen av ventilationen och fuktreducering när utetemperaturen går under en viss temperatur.

Avisning:

 • Värmeväxlaren har stannat vid minusgrader, trolig orsak är isbildning då görs försök att avisa värmeväxlaren innan larm utgår.

VVX larmkontroll:

 • Värmeväxlaren har stannat, då görs försök att starta värmeväxlaren innan larm utgår.

Uppstart:

 • Aggregatet håller på starta upp fläktar och värmeväxlaren.

Närvaro:

 • Närvarogivare/funktion aktiverad.

Need more help with this?
Support

Hjälpte detta?

Ja Nej
Du har indikerat att detta ämne inte hjälpte dig...
Det vore hjälpsamt om du kunde kommentera varför. Tack på förhand.
Tack för dina kommentarer.