Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Fläkt
100 Placering Tilluftsfläkt 4 2 0 = Nedre (A1&A2 = Höger), 1 = Övre (A1&A2 = Vänster) 1 = Övre
105 Begränsa Fläktstyrning 4 2 30 100 100 %
106 Pulser per varv 2 1 10 1 ppr
110 Fläkthastighet Tilluft Spar 4 1 20 100 30 %
111 Fläkthastighet Frånluft Spar 4 1 20 100 40 %
112 Fläkthastighet Tilluft Komfort 4 1 20 100 45 %
113 Fläkthastighet Frånluft Komfort 4 1 20 100 60 %
114 Fläkthastighet Tilluft Forcering 4 1 20 100 60 %
115 Fläkthastighet Frånluft Forcering 4 1 20 100 80 %
116 Fläkthastighet Tilluft Extern 1 4 1 20 100 45 %
117 Fläkthastighet Frånluft Extern 1 4 1 20 100 60 %
118 Fläkthastighet Tilluft Extern 2 4 1 20 100 45 %
119 Fläkthastighet Frånluft Extern 2 4 1 20 100 60 %
130 Tryck Tilluft Spar 4 1 15 2000 20 Pa
131 Tryck Frånluft Spar 4 1 15 2000 30 Pa
132 Tryck Tilluft Komfort 4 1 15 2000 45 Pa
133 Tryck Frånluft Komfort 4 1 15 2000 80 Pa
134 Tryck Tilluft Forcering 4 1 15 2000 80 Pa
135 Tryck Frånluft Forcering 4 1 15 2000 150 Pa
136 Tryck Tilluft Extern 1 4 1 15 2000 45 Pa
137 Tryck Frånluft Extern 1 4 1 15 2000 80 Pa
138 Tryck Tilluft Extern 2 4 1 15 2000 45 Pa
139 Tryck Frånluft Extern 2 4 1 15 2000 80 Pa
150 Flöde Tilluft Spar 4 1 10 10000 200 l/s
151 Flöde Frånluft Spar 4 1 10 10000 300 l/s
152 Flöde Tilluft Komfort 4 1 10 10000 450 l/s
153 Flöde Frånluft Komfort 4 1 10 10000 800 l/s
154 Flöde Tilluft Forcering 4 1 10 10000 800 l/s
155 Flöde Frånluft Forcering 4 1 10 10000 1500 l/s
156 Flöde Tilluft Extern 1 4 1 10 10000 500 l/s
157 Flöde Frånluft Extern 1 4 1 10 10000 1000 l/s
158 Flöde Tilluft Extern 2 4 1 10 10000 500 l/s
159 Flöde Frånluft Extern 2 4 1 10 10000 1000 l/s
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Temperatur
200 Reglertyp 4 1 0 = Till, 1 = Från, 2 = Auto, 3 = FRT 0 = Till
201 Växlingstemp Reglertyp 4 1 −10 10 5 °C
205 Neutralzon Kyla 4 2 1 10 Decimaltal 2 °K
210 Temperatur Spar 4 1 10 40 20 °C
211 Temperatur Komfort 4 1 10 40 20 °C
212 Temperatur Forcering 4 1 10 40 20 °C
213 Temperatur Extern 1 4 1 10 40 20 °C
214 Temperatur Extern 2 4 1 10 40 20 °C
220 Temperatur Spar FRT 4 1 −5 5 −2 °K
221 Temperatur Komfort FRT 4 1 −5 5 −2 °K
222 Temperatur Forcering FRT 4 1 −5 5 −2 °K
223 Temperatur Extern 1 FRT 4 1 −5 5 −2 °K
224 Temperatur Extern 2 FRT 4 1 −5 5 −2 °K
230 Utekompensering vid -20°C 4 1 −5 5 0 °K
231 Utekompensering vid 0°C 4 1 −5 5 0 °K
232 Utekompensering vid +40°C 4 1 −10 10 0 °K
240 Eftervärme 4 1 0 = Av, 1 = Ext. Elbatt, 2 = Int. Elbatt, 3 = Vatten, 4 = Mixad sign. 2 = Int. Elbatt
241 Hysteres EVB 4 2 0,5 2,0 Decimaltal 1,0 °K
245 Varmhållning Vattentemp 4 2 10 30 20 °C
246 Frysvakt Larmgräns 4 2 5 15 7 °C
248 Kylsignal 4 1 0 = Av, 1 = På 1 = På
250 Förvärme / Kylpump / EvoCool 4 1 0 = Av, 1 = Förvärme, 2 = Kylpump, 3 = EvoCool 0 = Av
251 Utetemp, Aktivering Förvärme 4 1 −25 0 −15 °C
260 Tilluftsregulator P-band 4 2 10 300 50 °K
261 Tilluftsregulator I-tid 4 2 20 600 100 s
262 Minbegr Tilluftstemperatur 4 2 10 25 10 °C
263 Maxbegr Tilluftstemperatur 4 2 15 50 40 °C
264 Lågtemplarm Tilluft 4 2 −20 15 5 °C
266 Högtemplarm Eftervärme 4 2 1 10 4 °K
270 Från/Rumsregulator P-band 4 2 1 300 4 °K
271 Från/Rumsregulator I-tid 4 2 10 1800 300 s
272 Från/Rum kaskadfaktor 4 2 2 10 5 °K
273 Lågtemplarm Frånluft 4 2 −20 15 10 °C
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Extragivare
300 Fuktgivare 4 1 0 = Av, 1 = På 0 = Av
301 Börvärde Fukt 4 1 20 90 60 %
302 Kapacitetsökning Fuktstyrning 4 1 −20 100 30 %
303 Kopplingsdiff Fuktstyrning 4 2 3 15 5 %
304 Styrsignal VVX vid Fuktstyrning 4 2 10 100 70 %
310 Tryckgivare Tilluft 4 1 0 = Av, 1 = Tryck, 2 = Flöde, 3 = Slav, 4 = Mätv. tryck, 5 = Mätv. flöde 0 = Av
311 Tryckgivare Frånluft 4 1 0 = Av, 1 = Tryck, 2 = Flöde, 3 = Slav, 4 = Mätv. tryck, 5 = Mätv. flöde 0 = Av
312 Tryckgivare Mätområde 4 2 100 2500 300 Pa
313 Slavstyrning Diff 4 1 −50 50 0 %
314 K-faktor 4 2 1 1000 Decimaltal 40
315 Tryckreglering P-Band / Börvärde 4 2 2 50 Decimaltal 10
316 Tryckreglering I-Tid 4 2 20 300 30 s
317 Tryckregl. Larmgräns avvikelse +- 4 2 5 50 20 %
330 Luftkvalitegivare 4 1 0 = Av, 1 = På 0 = Av
331 Luftkvalitegivare Mätområde 4 2 20 2000 2000 ppm
332 Luftkvalite Börvärde 4 1 2 2000 800 ppm
333 Luftkvalite Kopplingsdiff 4 1 2 400 150 ppm
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Funktioner
400 ECO-Mode 4 1 0 = Av, 1 = På 0 = Av
401 ECO-Temperatur 4 2 10 40 17 °C
410 Varmstart Temp 4 1 −20 20 5 °C
411 Varmstart Tid 4 1 0 5 2 m
420 Brandfunktion 4 2 1 4 1
430 Kylforcering 4 1 0 = Av, 1 = På 0 = Av
431 Kylforceringsökning 4 2 0 100 30 %
435 Kylåtervinning 4 1 0 = Av, 1 = På 0 = Av
436 Kylåtervinning Diff temp 4 2 1 5 2 °K
440 Frikyla via Uteluft 4 1 0 = Av, 1 = På 0 = Av
441 Frikyla vid Uteluftstemperatur 4 2 0 25 10 °C
442 Frikyla vid Frånluftstemperatur 4 2 15 30 25 °C
450 Avfrostning 4 1 0 = Av, 1 = På (Alla aggragat mindre än A390T är default = På) 0 = Av
451 Avfrostning Startar vid Utetemp 4 2 −30 0 −10 °C
452 Avfrostningstid 4 2 2 30 20 m
453 Avfrostningsintervall 4 2 30 600 180 m
454 VVX Kontroll 4 2 0 = Av, 1 = På 1 = På
455 Vinterdrift 4 1 0 = Av, 1 = På 0 = Av
456 Vinterdrift Startar vid Utetemp 4 2 −20 10 −5 °C
457 Vinterdrift Fläkt Tilluft 4 2 −50 50 −20 %
458 Vinterdrift Fläkt Frånluft 4 2 −50 50 20 %
459 Vinterdrift Fuktreducering Rotor 4 2 0 100 Vid fuktreducering är lämligt värde 60% 0 %
460 Övertryckstimer Tid 4 1 0 30 15 m
461 Forceringstimer Tid 4 1 0 240 120 m
465 Närvaro, Frånslagsfördröjning 4 2 0 72 0 = Av 0 h
466 Närvaro, Driftläge 4 2 0 = Extern Spar, 1 = Extern Komfort, 2 = Extern Forcerad, 3 = Extern 1, 4 = Extern 2 1 = Extern Komfort
467 Närvaro, Driftläge Återgång 4 2 0 = Standby, 1 = Stopp, 2 = Spar, 3 = Komfort, 4 = Forcerad, 5 = Tidur 2 = Spar
470 Prioordning, Externa Ingångar 4 2 0 = Prio, 1 = Sista 0 = Prio
471 Prioordning, Extern Stopp 4 2 0 = Prio, 1 = Sista 0 = Prio
472 Prioordning, Extern Brand 4 2 0 = Prio, 1 = Sista 0 = Prio
475 Motortyp 2 0 = Induktionsmotor, 1 = Steg motor (on/off), 2 = Steg motor N17, 3 = Steg motor N24 0 = Induktionsmotor
476 Stegmotor, Max Axelvarvtal 2 20 400 84 rpm
477 Stegmotor, Strömstyrka 2 −10 10 0
478 Stegmotor, Riktning 2 0 = CW, 1 = CCW 0 = CW
480 Nödläge 4 1 0 = Av, 1 = På 1 = På
482 Motionskörning 4 2 0 = Av, 1 = På 1 = Av
490 EvoCool, Förreglingsdiff 4 2 0 5 0 °C
491 EvoCool, Kylsignal, Fördröjd 4 2 0 600 30 m
492 EvoCool, Tidpunkt, Torkning 4 1 0 23 3 :00
495 EvoCool, RF Hysteres 4 2 1 10 2 %
496 EvoCool, Tid under Hysteres 4 2 1 30 5 m
497 EvoCool, Första befuktningstid 4 2 1 30 5 m
498 EvoCool, Befuktningstid 4 2 1 900 240 s
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Knapplås
500 Stopp 4 1 0 = Av, 1 = På 0 = Av
501 Spar 4 1 0 = Av, 1 = På 0 = Av
502 Komfort 4 1 0 = Av, 1 = På 0 = Av
503 Forcerad 4 1 0 = Av, 1 = På 0 = Av
504 Tidur 4 1 0 = Av, 1 = På 0 = Av
505 Övertryck 4 1 0 = Av, 1 = På 0 = Av
506 Forcerad timer 4 1 0 = Av, 1 = På 0 = Av
507 ECO 4 1 0 = Av, 1 = På 0 = Av
508 Temperatur 4 1 0 = Av, 1 = På 0 = Av
520 Tidursinställning 4 1 0 = Av, 1 = På 0 = Av
521 Larmhantering 4 1 0 = Av, 1 = På 0 = Av
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Larminställningar
900 Kommunikation Disp. 4 2 Id 1, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 2 = B-larm
901 Larmfördröjning, P900 4 2 30 6000 60 s
902 Nätverk, TCP/IP 4 2 Id 2, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 3 = C-larm
903 Larmfördröjning, P902 4 2 60 6000 600 s
904 Internetuppkoppling 4 2 Id 3, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 3 = C-larm
905 Larmfördröjning, P904 4 2 60 6000 600 s
906 Molntjänst 4 2 Id 4, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 3 = C-larm
907 Larmfördröjning, P906 4 2 60 6000 600 s
908 Fläkt Tilluft 4 2 Id 5, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 1 = A-larm
909 Larmfördröjning, P908 4 2 10 600 30 s
910 Fläkt Frånluft 4 2 Id 6, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 1 = A-larm
911 Larmfördröjning, P910 4 2 10 600 30 s
912 Värmeväxlare 4 2 Id 7, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 1 = A-larm
913 Larmfördröjning, P912 4 2 30 600 60 s
914 Fryslarm Returkrets 4 2 Id 8, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 1 = A-larm
915 Larmfördröjning, P914 4 2 5 30 5 s
916 Låg Tilluftstemp 4 2 Id 9, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 1 = A-larm
917 Larmfördröjning, P916 4 2 60 6000 6000 s
918 Låg Frånluftstemp 4 2 Id 10, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 0 = Av
919 Larmfördröjning, P918 4 2 60 6000 6000 s
920 Tempgivare Tilluft 4 2 Id 11, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 1 = A-larm
921 Larmfördröjning, P920 4 2 5 30 5 s
922 Tempgivare Frånluft 4 2 Id 12, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 1 = A-larm
923 Larmfördröjning, P922 4 2 5 30 5 s
924 Tempgivare Uteluft 4 2 Id 13, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 1 = A-larm
925 Larmfördröjning, P924 4 2 5 30 5 s
926 Tempgivare Frysvakt 4 2 Id 14, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 1 = A-larm
927 Larmfördröjning, P926 4 2 5 30 5 s
928 Fuktgivare 4 2 Id 15, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 2 = B-larm
929 Larmfördröjning, P928 4 2 30 6000 60 s
930 Tryckvärde Tilluft 4 2 Id 16, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 2 = B-larm
931 Larmfördröjning, P930 4 2 60 6000 600 s
932 Tryckvärde Frånluft 4 2 Id 17, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 2 = B-larm
933 Larmfördröjning, P932 4 2 60 6000 600 s
934 Brand 4 2 Id 18, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 3 = C-larm
935 Larmfördröjning, P934 4 2 5 30 5 s
936 Hög Eftervärme Temp 4 2 Id 19, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 2 = B-larm
937 Larmfördröjning, P936 4 2 600 9000 5400 s
938 EvoCool, Sensor Torr 4 2 Id 20, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 2 = B-larm
939 Larmfördröjning, P938 4 2 30 6000 60 s
940 EvoCool, Låg Befukt. 4 2 Id 21, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 2 = B-larm
941 Larmfördröjning, P942 4 2 5 300 30 m
942 EvoCool, Hög Befukt. 4 2 Id 22, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 2 = B-larm
943 Larmfördröjning, P944 4 2 5 600 180 m
944 Kommunikation Stegm. 4 2 Id 23, 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 2 = B-larm
945 Larmfördröjning, P946 4 2 30 6000 60 s
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Blandat
1000 Rotor 3 100 0 = Av, 1 = På 0 = Av
1001 Värme 3 100 0 = Av, 1 = På 0 = Av
1002 Kyla 3 100 0 = Av, 1 = På 0 = Av
1003 Larm 3 100 0 = Av, 1 = A-larm, 2 = B-larm, 3 = C-larm 0 = Av
1004 Molntjänst 3 100 0 = Av, 1 = Ej ansluten, 2 = Ansluten, 3 = Fjärrstyrd, 4 = Fjärrstyrd tid 0 = Av
1005 Nätverk, TCP/IP 3 100 0 = Av, 1 = Ingen kabel, 2 = Ansluten, 3 = Internet 0 = Av
1006 Meddelande 100 0 2147483647 0 Bit
1010 Regler mode 4 1 0 = Standby, 1 = Stopp, 2 = Spar, 3 = Komfort, 4 = Forcerad, 5 = Övertryck, 6 = Forcerad Tid, 7 = Extern Brand, 8 = Extern Stopp, 9 = Extern Spar, 10 = Extern Komfort, 11 = Extern Forcerad, 12 = Extern 1, 13 = Extern 2, 14 = Tidur Av, 15 = Tidur Spar, 16 = Tidur Komfort, 17 = Tidur Forcerad, 18 = Tidur Extern 1, 19 = Tidur Extern 2, 20 = Tidur Spar AirQ, 21 = Tidur Komf. AirQ, 22 = Tidur Forc. AirQ 1 = Stopp
1015 Speciella regler moder 3 100 0 = Av, 1 = Avfrostning, 2 = Varmhållning, 3 = Frysskydd, 4 = Kylåtervinning, 5 = Frikyla, 6 = Nödläge, 7 = Fuktreducering, 8 = Vinterdrift, 9 = Avisning, 10 = Rotortest, 11 = Uppstart, 12 = Närvaro 0 = Av
1016 Tidur 4 1 0 = Av, 1 = På 0 = Av
1017 ECO 4 1 0 = Av, 1 = På 0 = Av
1021 Datum för senaste service 4 1 −1 2147483647 -1 = Service ej gjord −1 Epoch
1022 (ModBus) 4 1
1023 Serviceintervall 4 1 0 36 12 m
1024 Dagar till nästa service 3 100 −1 99999 -1 = Dags för service −1 d
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Mätvärden
1100 Driftläge 3 0 0 = Standby, 1 = Stopp, 2 = Spar, 3 = Komfort, 4 = Forcerad, 5 = Övertryck, 6 = Forcerad Tid, 7 = Extern Brand, 8 = Extern Stopp, 9 = Extern Spar, 10 = Extern Komfort, 11 = Extern Forcerad, 12 = Extern 1, 13 = Extern 2, 14 = Tidur Av, 15 = Tidur Spar, 16 = Tidur Komfort, 17 = Tidur Forcerad, 18 = Tidur Extern 1, 19 = Tidur Extern 2, 20 = Tidur Spar AirQ, 21 = Tidur Komf. AirQ, 22 = Tidur Forc. AirQ 1 = Stopp
1101 Driftläge Extra 3 0 0 = Av, 1 = Avfrostning, 2 = Varmhållning, 3 = Frysskydd, 4 = Kylåtervinning, 5 = Frikyla, 6 = Nödläge, 7 = Fuktreducering, 8 = Vinterdrift, 9 = Avisning, 10 = Rotortest, 11 = Uppstart, 12 = Närvaro 0 = Av
1110 Tilluftstemperatur 3 0 −50 70 Decimaltal 0 °C
1111 Frånluftstemperatur 3 0 −50 70 Decimaltal 0 °C
1112 Uteluftstemperatur 3 0 −50 70 Decimaltal 0 °C
1113 Returtemperatur Vatten 3 0 −50 70 Decimaltal 0 °C
1120 Fuktgivare Fukthalt 3 0 0 100 0 %
1121 Fuktgivare Temperatur 3 0 −50 150 Decimaltal 0 °C
1123 EvoCool, Ingående Temperatur 3 1 −50 150 Decimaltal 0 °C
1124 EvoCool, Ingående Fukthalt 3 1 0 100 Decimaltal 0 %
1125 EvoCool, Ingående Fukthalt 3 1 0 100 Decimaltal 0 g/m³
1126 EvoCool, Ingående Entalpi 3 1 0 100 Decimaltal 0 kJ/kg
1127 EvoCool, Utgående Temperatur 3 1 −50 150 Decimaltal 0 °C
1128 EvoCool, Utgående Fukthalt calc. 3 1 0 100 Decimaltal 0 %
1129 EvoCool, Utgående AH calc. 3 1 0 100 Decimaltal 0 g/m³
1130 Luftkvalite 3 0 0 2000 0 ppm
1140 Rotor Varvtal 3 0 0 100 Decimaltal 0 rpm
1142 Rotor Verkningsgrad 0 −1 100 Endast när eftervärme = Av. (((Temp TL – Temp UL) / (Temp FL – Temp UL)) * 100) −1 %
1150 Tilluft Fläktstyrsignal 3 0 0 100 0 %
1151 Tilluft Fläktvarvtal 3 0 0 20000 0 rpm
1152 Tilluft Tryck 3 0 0 5000 0 Pa
1153 Tilluft Luftflöde 3 0 0 30000 0 l/s
1160 Frånluft Fläktstyrsignal 3 0 0 100 0 %
1161 Frånluft Fläktvarvtal 3 0 0 20000 0 rpm
1162 Frånluft Tryck 3 0 0 5000 0 Pa
1163 Frånluft Luftflöde 3 0 0 30000 0 l/s
1170 Styrsignal Värmeåtervinning 3 0 0 100 0 %
1171 Styrsignal Värme 3 0 0 100 0 %
1172 Styrsignal Kyla 3 0 0 100 0 %
1173 Styrsignal EvoCool 3 0 0 100 0 %
1180 Elbatteri 3 0 0 = Av, 1 = På 0 = Av
1181 Förvärme 3 0 0 = Av, 1 = På 0 = Av
1182 Cirkulationspump Värme 3 0 0 = Av, 1 = På 0 = Av
1183 Cirkulationspump Kyla 3 0 0 = Av, 1 = På 0 = Av
1190 Dagens vattenförbrukning 3 0 0 2147483647 0 l
1191 Gårdagens vattenförbrukning 3 0 0 2147483647 0 l
1192 Total vattenförbrukning 3 0 0 2147483647 0 l
1193 (ModBus) 3 0
1200 Drifttid Aggregat 3 0 0 2147483647 0 h
1201 (ModBus) 3 0
1202 Summa Effektuttag VVX 3 0 0 2147483647 0 %
1203 (ModBus) 3 0
1204 Summa Effektuttag Eftervärme 3 0 0 2147483647 0 %
1205 (ModBus) 3 0
1206 Summa Effektuttag Kyla 3 0 0 2147483647 0 %
1207 (ModBus) 3 0
1208 Drifttid Int. Elbatteri 3 0 0 2147483647 0 h
1209 (ModBus) 3 0
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Systeminställningar
5100 Språk 4 1 0 = Svenska, 1 = English 0 = Svenska
5110 Display Ljusstyrka 4 1 10 100 100 %
5111 Skärmsläckare 4 1 0 = Av, 1 = Logo 1 = Logo
5120 Tidzone GMT 4 1 0 2 1
5121 Ställ tid 4 1 −2147483647 2147483647 Återställs till 0 automatiskt 0 Epoch
5122 (ModBus) 4 1
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Hjälp för display
5130 År 1 1970 2038 2023
5131 Månad 1 0 = Januari, 1 = Februari, 2 = Mars, 3 = April, 4 = Maj, 5 = Juni, 6 = Juli, 7 = Augusti, 8 = September, 9 = Oktober, 10 = November, 11 = December 0 = Januari
5132 Dag 1 1 31 1
5133 Timme 1 0 23 0
5134 Minut 1 0 59 0
5135 Sekund 1 0 59 0
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
System / Nätverk
5200 Nätverksanslutning 1 0 = Av, 1 = På 1 = På
5201 Få IP-adress Från 1 0 = DHCP, 1 = Statisk 0 = DHCP
5202 Statisk IP-adress (a) 1 0 255 0
5203 (b) 1 0 255 0
5204 © 1 0 255 0
5205 (d) 1 0 255 0
5206 Statisk Nätmask (a) 1 0 255 255
5207 (b) 1 0 255 255
5208 © 1 0 255 255
5209 (d) 1 0 255 0
5210 Statisk Gateway IP-adress (a) 1 0 255 0
5211 (b) 1 0 255 0
5212 © 1 0 255 0
5213 (d) 1 0 255 0
5214 Statisk DNS IP-adress (a) 1 0 255 0
5215 (b) 1 0 255 0
5216 © 1 0 255 0
5217 (d) 1 0 255 0
5240 Anslut till EvoCloud 4 1 0 = Av, 1 = På 1 = På
5241 Tillåt Fjärrstyrning 4 1 0 = Av, 1 = Ja, 2 = Tid 0 = Av
5242 Fjärrstyrningstid 4 1 1 720 72 h
5290 Omstart Aggregat 4 1 “0 = Nej, 1 = Ja,
(Återställs automatiskt till 0)”
0 = Nej
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Återställning
5300 Fläkt 1 “0 = Nej, 1 = Nivå1, 2 = Nivå2, 3 = Nivå 1 & 2,
(Återställs automatiskt till 0)”
0 = Nej
5301 Temperatur 1 “0 = Nej, 1 = Nivå1, 2 = Nivå2, 3 = Nivå 1 & 2,
(Återställs automatiskt till 0)”
0 = Nej
5302 Extragivare 1 “0 = Nej, 1 = Nivå1, 2 = Nivå2, 3 = Nivå 1 & 2,
(Återställs automatiskt till 0)”
0 = Nej
5303 Funktioner 1 “0 = Nej, 1 = Nivå1, 2 = Nivå2, 3 = Nivå 1 & 2,
(Återställs automatiskt till 0)”
0 = Nej
5304 Knapplås 1 “0 = Nej, 1 = Nivå1, 2 = Nivå2, 3 = Nivå 1 & 2,
(Återställs automatiskt till 0)”
0 = Nej
5305 Larminställningar 1 “0 = Nej, 1 = Nivå1, 2 = Nivå2, 3 = Nivå 1 & 2,
(Återställs automatiskt till 0)”
0 = Nej
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Systeminformation
5400 Aktuell tid 3 100 −2147483647 2147483647 1672531200 Epoch
5401 (ModBus) 3 100
5410 Modellbeteckning 100
5411 Serienummer 100
5412 Artikelnummer 100
5413 Programversion DUC 100
5414 Bootloaderversion DUC 100
5415 Programversion Display 100
5416 Bootloaderversion Display 100
5417 Registreringskod EvoCloud 100
5418 Säkerhetskod EvoCloud 100 −1 65535
5420 Databas version 100
5422 Besiktad 3 100 −2147483647 2147483647 0 Epoch
5423 (ModBus) 3 100
5424 Driftsatt 3 100 −2147483647 2147483647 0 Epoch
5425 (ModBus) 3 100
5430 MAC-adress 100
5431 IP-adress 100
5432 Nätmask 100
5433 Gateway-adress 100
5434 Ethernet länk 3 100 0 = Nere, 1 = Uppe 0 = Nere
5435 Ansluten till Internet 3 100 0 = Nej, 1 = Ja 0 = Nej
5440 Ansluten till EvoCloud 3 100 0 = Nej, 1 = Ja 0 = Nej
5450 Larmtyp Fläktar 100 0 = Relä, 1 = Taco (Aggregat A390T och större än har relä utgång) 1 = Taco
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Test
5700 Test mode 0 0 = Av, 1 = På 0 = Av
5710 Spjäll 0 0 = Av, 1 = På 0 = Av
5711 Fläkthastighet Tilluft 0 0 100 0 %
5712 Tilluft Fläktvarvtal 0 0 20000 0 rpm
5713 Fläkt Tilluft Larm 0 0 = Av, 1 = På 0 = Av
5714 Fläkthastighet Frånluft 0 0 100 0 %
5715 Frånluft Fläktvarvtal 0 0 20000 0 rpm
5716 Fläkt Frånluft Larm 0 0 = Av, 1 = På 0 = Av
5717 Utgång VVX 0 −1 100 -1 = 100% 0 %
5718 Värmeväxlare Varvtal 0 0 100 Decimaltal 0 rpm
5719 Utgång Värme 0 0 100 0 %
5720 Utgång Kyla 0 0 100 0 %
5730 Tilluftstemperatur 0 −50 70 Decimaltal 0 °C
5731 Frånluftstemperatur 0 −50 70 Decimaltal 0 °C
5732 Uteluftstemperatur 0 −50 70 Decimaltal 0 °C
5733 Returtemperatur Vatten 0 −50 70 Decimaltal 0 °C
5740 Tilluft Tryck 0 0 100 Decimaltal 0 %
5741 Frånluft Tryck 0 0 100 Decimaltal 0 %
5742 Luftkvalite 0 0 100 Decimaltal 0 %
5743 Extra a/d ingång 1 0 0 100 Decimaltal 0 %
5744 Extra a/d ingång 2 0 0 100 Decimaltal 0 %
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Tidur
10xx0 Tillgänglig 4 0 0 = Nej, 1 = Ja 0 = Nej
10xx1 Aktiv 4 0 0 = Nej, 1 = Ja 1 = Ja
10xx2 Driftläge 4 0 0 = Av, 1 = Spar, 2 = Komfort, 3 = Forcerad, 4 = Extern 1, 5 = Extern 2, 6 = AirQ 0 = Av
10xx3 Veckodag 4 0 0 = Måndag, 1 = Tisdag, 2 = Onsdag, 3 = Torsdag, 4 = Fredag, 5 = Lördag, 6 = Söndag, 7 = Alla dagar, 8 = Vardagar, 9 = Helger 0 = Måndag
10xx4 Timme 4 0 0 23 0
10xx5 Minut 4 0 0 59 0
xx antal tidur, max 32 st 1 32 Ersätt xx med tidurets plats
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Larm
11001 Aktiva larm (larmid 1-32) 3 99 0 2147483647 Bit, id från alarm settings, ex. 0×0010h = id 5 0 Bit
11002 (ModBus) (larmid 17-32) 3 99 ex. 0×0010h = id 21
11003 Aktiva larm (larmid 33-64) 3 99 0 2147483647 Bit, id från alarm settings, ex. 0×0010h = id 37 0 Bit
11004 (ModBus) (larmid 49-64) 3 99 ex. 0×0010h = id 53
11005 Rensa larmhistorik 4 0 0 = Nej, 1 = Ja (Återställs automatiskt till 0) 0 = Nej
11yy1 Larmkod 3 0 0 2147483647 Id från alarm settings 0
11yy2 Larmtid 3 0 0 2147483647 0 Epoch
yy antal larm, max 32 st 1 32 Ersätt yy med larmets plats

Need more help with this?
Support

Hjälpte detta?

Ja Nej
Du har indikerat att detta ämne inte hjälpte dig...
Det vore hjälpsamt om du kunde kommentera varför. Tack på förhand.
Tack för dina kommentarer.