Id Mätvärden Enhet
1100 Driftläge Av / Stop / Spar / Komfort / Forcering / Extra 1 / Extra 2 / Externa ingångar / Tidur
1101 Driftläge Extra AV / Avfrostning / Varmhållning / Frysskydd / Kylåtervinning / Frikyla / Nödläge / Fuktreducering / Vinterdrift / Avisning / Rotortest / Uppstart / Närvaro
1110 Tilluftstemperatur °C
1111 Frånluftstemperatur °C
1112 Uteluftstemperatur °C
1113 Returtemperatur Vatten °C (visas om eftervärme är vattenbatteri)
1120 Fuktgivare Fukthalt % (visas om givare finns)
1121 Fuktgivare Temperatur °C (visas om givare finns)
1123 EvoCool, Ingående Temperatur °C (visas om EvoCool, behörigsnivå 1)
1124 EvoCool, Ingående Fukthalt % (visas om EvoCool, behörigsnivå 1)
1125 EvoCool, Ingående Fukthalt g/m³ (visas om EvoCool, behörigsnivå 1)
1126 EvoCool, Ingående Entalpi kJ/kg (visas om EvoCool, behörigsnivå 1)
1127 EvoCool, Utgående Temperatur °C (visas om EvoCool, behörigsnivå 1)
1128 EvoCool, Utgående Fukthalt calc. % (visas om EvoCool, behörigsnivå 1)
1129 EvoCool, Utgående AH calc. g/m³ (visas om EvoCool, behörigsnivå 1)
1130 Luftkvalite ppm (visas om givare finns)
1140 Rotor Varvtal rpm
1142 Rotor Verkningsgrad % (visas om eftervärme avställt)
1150 Tilluft Fläktstyrsignal %
1151 Tilluft Fläktvarvtal rpm (visas om tacosignal finns)
1152 Tilluft Tryck Pa (visas om givare finns)
1153 Tilluft Luftflöde l/s (visas om givare finns)
1160 Frånluft Fläktstyrsignal %
1161 Frånluft Fläktvarvtal rpm (visas om tacosignal finns)
1162 Frånluft Tryck Pa (visas om givare finns)
1163 Frånluft Luftflöde l/s (visas om givare finns)
1170 Styrsignal Värmeåtervinning %
1171 Styrsignal Värme %
1172 Styrsignal Kyla %
1173 Styrsignal EvoCool % (visas om EvoCool)
1180 Elbatteri AV / PÅ (visas om elbatteri finns)
1181 Förvärme AV / PÅ (visas om förvärme finns)
1182 Cirkulationspump Värme AV / PÅ (visas om vattenbatteri)
1183 Cirkulationspump Kyla AV / PÅ (visas om kylpump)
1190 Dagens vattenförbrukning l (visas om EvoCool, behörigsnivå 1)
1191 Gårdagens vattenförbrukning l (visas om EvoCool, behörigsnivå 1)
1192 Total vattenförbrukning l (visas om EvoCool, behörigsnivå 1)
1193 (ModBus)
1200 Drifttid Aggregat Timmar
1201 (ModBus)
1202 Summa Effektuttag VVX %
1203 (ModBus)
1204 Summa Effektuttag Eftervärme %
1205 (ModBus)
1206 Summa Effektuttag Kyla %
1207 (ModBus)
1208 Drifttid Int. Elbatteri Timmar
1209 (ModBus)

Need more help with this?
Support

Hjälpte detta?

Ja Nej
Du har indikerat att detta ämne inte hjälpte dig...
Det vore hjälpsamt om du kunde kommentera varför. Tack på förhand.
Tack för dina kommentarer.