1:

Värmeåtervinning aktiv.

Eftervärme aktiv.

Kyla aktiv.

Avfrostning aktiv.

2:

Temperaturinställning för aktivt driftläge.

3:

Aktivering av driftläge.

4:

Indikering för externt driftläge, luftkvalitestyrning, brand, stopp.

5:

A-larm.

B-larm.

C-larm.

Molntjänst inaktiv.

Molntjänst aktiv.

Molntjänst aktiv, fjärrstyrning tillåten.

Nätverk saknas.

Nätverk aktiv.

Nätverk aktiv, kontakt med internet.

6:

Gå till “Meny 2”.

7:

Aktivering av ECO-funktion (parameter 400 måste aktiveras).

8:

Aktivering av tidur (tider måste ställas), för avaktivering håll in knapp i 2 sekunder.

9:

Aktivering av övertrycksfunktion (braskaminfunktion).

10:

Aktivering av forceringstimer.

11:

Stopp aktiv, för aktivering håll in knapp i 2 sekunder.

Annat driftläge aktivt eller aggregatet i “standby” (tidur, yttre styrning).

Need more help with this?
Support

Hjälpte detta?

Ja Nej
Du har indikerat att detta ämne inte hjälpte dig...
Det vore hjälpsamt om du kunde kommentera varför. Tack på förhand.
Tack för dina kommentarer.