Funktionen innebär att om värmeväxlaren (rotor) stannar görs 3 försök att starta den igen innan larm utgår.

Vid plusgrader blir styrsignal till värmeväxlaren och tilluftsfläkten 0 under 2 minuter, frånluftsfläkten fortsätter efter inställt värde.
Sedan testas värmeväxlaren i 1 minut, om värmeväxlaren börjar ge signal igen återgår aggregatet till vanlig drift.

Vid minusgrader ute så antas det att värmeväxlaren frusit fast.
Då blir styrsignal till värmeväxlaren och tilluftsfläkten 0 under 10 minuter, frånluftsfläkten går med minst 50%.
Sedan testas värmeväxlaren i 1 minut, om värmeväxlaren börjar ge signal igen görs en avfrostning på 30 minuter innan aggregatet återgår till vanlig drift.

Text i “Driftläge Extra” (Rotortest / Avisning) indikerar att kontrollen utförs.

Need more help with this?
Support

Hjälpte detta?

Ja Nej
Du har indikerat att detta ämne inte hjälpte dig...
Det vore hjälpsamt om du kunde kommentera varför. Tack på förhand.
Tack för dina kommentarer.