การสร้างรายการ PROMOTION

การสร้างโปรโมชั่นจะเป็นลักษณะกึ่ง Manual ซึ่งพนักงานต้องเป็นคนกดรายการนั้นๆเอง ซึ่งมีหลักการดังนี้ การสร้างสินค้าขึ้นมา โดยตั้งชื่อ ขึ้นต้นด้วย PRO!

  1. ให้ทำการสร้าง Group ตั้งชื่อ PROMOTION ตัวอย่างเช่น PROMOTION เหล้า
  2. สร้าง Item ให้มีคำนำหน้า PRO เพื่อเป็นที่สังเกตุในใบเสร็จ เช่น PRO Buffet มา4 จ่าย3 แล้วใส่ราคาที่ลดแล้ว

การใช้งาน Open Menu

Open Menu ใช้สำหรับสร้างรายการที่ไม่ได้ขายบ่อยๆ หรือ นานๆขายที

  1. สร้าง Item ชื่อ Open Menu และ ราคา 0 บาท
  2. ที่หน้าการขาย POS เมื่อกด รายการ Item นี้ ระบบจะให้ใส่ ชื่อ และ ราคา

สำหรับ Package 1390 : ให้สร้าง Open Menu ดังนี้

Open Menu (อาหาร) แล้วติด Tag : printer1

Open Menu (เครื่องดื่ม) แล้วติด Tag : printer2