1. เข้าหมวด เพิ่ม /ปรับสต็อก เลือก Action เพื่อรับเข้าสินค้าหรือ ปรับยอดสินค้า
  2. ใส่จำนวนรับเข้าสินค้า กด Add และ OK