การใช้ Open Menu คือการสั่งรายการอาหาร – เครื่องดื่ม นอกรายการเมนูที่มีไว้ในระบบ

  1. เลือกชนิด รายการที่สั่ง
  2. พิมพ์รายการ อาหาร – เครื่องดื่ม
  3. ใส่จำนวนราคา
  4. กดส่งรายการ