หลังจากเลือกดูรายงานต่างๆแล้ว หากต้องการExport สามารถทำได้ 3 ชนิด

  • Print Thermal paper
  • Excel
  • Print A4

หาก Print ผ่าน Print A4 ต้องเลือกอนุญาต pop-up ก่อน ถึงสามารถ ใช้งานได้ตามปกติ

  1. เลือกชนิดสั่งปริ้น
  2. (สำหรับ Print A4ครั้งแรก) มุมขวาบนของหน้าต่าง จะขึ้น
  3. เลือก
  4. สามารถสั่งปริ้นรายงานผ่าน A4 ได้