กดปุ่ม สูตรตัดสต็อก และ เลือกสร้างสูตรใหม่ !https://manula.r.sizr.io/large/user/6049/img/stock4-crop.jpg!

  1. เลือกกลุ่มรายการสินค้า คอลัมม์ 1 (ตัวอย่างคือ กลุ่มเบียร์)
  2. เลือกสต็อก คอลัมม์ 2 (เบียร์ Leo)
  3. ใส่จำนวนที่ต้องทำการตัดสูตร คอลัมม์ 3 และกดปุ่ม Save