1. เลือกชนิดรายงาน สต็อก
  2. เลือก วันที่
  3. เลือก รายละเอียดของรายงาน
  4. รายละเอียดรายงาน Balance
  5. รายละเอียดรายงาน Sold