Group หมายถึง สินค้าในหมวดหมู่นั้น เช่น สเต็ก, กินเล่น, เหล้า, เบียร์,
Item หมายถึง รายการอาหารที่ขายให้ลูกค้า เช่น เบียร์ Leo, เฟรนไฟร์, ปีกไก่ทอด

  1. เข้าไปที่หน้า ผู้จัดการ และเลือก เมนู
  2. เลือกคำว่า Mange Group
  3. เลือก +Add Group ใส่ชื่อกลุ่มสินค้าตามต้องการ และกด Save หลังจากนั้น กด Back to menu
  4. เลือก Mange Group และ เลือกประเภท Type ของรายการสินค้า
  5. เลือก Select Group และเข้าไปที่ กลุ่มสินค้าที่ได้ลงไว้
  6. เลือก +Item ใส่ชื่อรายการเมนู ราคาสินค้าที่ต้องการ และกดปุ่ม Save