Comment คือการเพิ่มรายละเอียดให้ พ่อครัวทราบถึงข้อความที่ลูกค้าที่ต้องพิเศษจาก สินค้านั้นๆ โดยไม่มีราคาเพิ่มเติม เช่น ไม่ใส่ผัก, เผ็ดน้อย

การสร้าง Comment เพื่อให้สะดวกต่อการ สั่งรายการสินค้า สามารถ เพิ่ม / ลด ได้ ทั้งหมด 50 รายการ. โดย 1รายการcomment ต่อ 1 บรรทัด