1.กดที่Tab ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
2.เลือกวันที่ แล้วกด Export Excelตัวอย่าง