Kliknutím na Menu > Nastavenia > Plánovanie trasy môžete upraviť nastavenia výpočtu trasy.

Ak sa na Vašej trase vyskytujú spoplatnené cesty, nespevnené cesty, diaľnice, trajekty alebo spoplatnené mestské zóny a Vy si neprajete, aby niektorá z týchto možností bola zahrnutá vo výpočte trasy, môžete sa im vyhnúť.

Ak si prajete byť informovaní o aktuálnej dopravnej situácii, zapnite si Dopravné informácie. Dopravné informácie sú dostupné len vtedy, ak máte zakúpený doplnok Dopravné informácie (Traffic) a ste pripojení na internet.

  • Výpočet trasy
    Nastavte, či má aplikácia pri výpočte trasy vybrať najrýchlejšiu, najkratšiu alebo ekonomickú trasu.

Need more help with this?
Don’t hesitate to contact us here.

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.