V prípade, že máte problém so sťahovaním máp alebo sa sťahovanie mapy zastaví:

  • Reštartujte vaše zariadenie
  • Skontrolujte veľkosť sťahovanej mapy v menu > Mapy a uistite sa, že máte dostatok voľného miesta v pamäti zariadenia (prosím berte na vedomie, že niektoré zariadenia Vám nedovolia pridať nové súbory, ak je voľné miesto v internej pamäti telefónu nižšie než cca 350MB).
  • Uistite sa, že máte stabilné pripojenie k sieti Wi-Fi, alebo k mobilnej sieti a že Vaše pripojenie neblokuje žiadny firewall/antivírus.
  • Spustite Sygic navigáciu, chodte prosím do Menu > Nastavenia, v pravom hornom rohu ťuknite na znak troch bodiek a vyberte možnosť “obnoviť pôvodné nastavenia”. Potom reštartujte aplikáciu.

Need more help with this?
Don’t hesitate to contact us here.

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.