Ak máte problém so stiahnutím aplikácie z Google Play Store, uistite sa, že máte stabilné Wi-Fi pripojenie alebo skúste použiť iné Wi-Fi pripojenie ako bežne používate.
Rovnaký postup aplikujte pri probléme so zdrojovými súbormi.

Otvorte Nastavenia telefónu a vyberte Aplikácie > Google Play Store > Vynútiť zastavenie.
Otvorte Nastavenia telefónu a vyberte Aplikácie > Google Services Framework > Vynútiť zastavenie a Vymazať dáta

Potom sa pokúste stiahnuť aplikáciu opäť.

Ak by problém pretrvával, kontaktujte náš Team starostlivosti o klientov.

Need more help with this?
Don’t hesitate to contact us here.

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.